STRONA GŁÓWNA

HISTORIA KOŁA

NASZE OBWODY

ZARZĄD KOŁA

CZŁONKOWIE KOŁA

HARMONOGRAM POLOWAŃ

AKTUALNOŚCI

ALBUM MYŚLIWSKI

LINKI

KONTAKT

KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW

DOKUMENTY DLA CZŁONKÓW KOŁA

UWAGA (03.03.2020)
 

Zarząd Koła informuje, że na dzień 7 i 8 marca 2020 r. Nadleśnictwo zarządziło
inwentryzację obwodów łowieckich a Powiatowy Lekarz Weterynarii zarządził
przeszukiwania obwodu 553 i 559 pod kątem martwych dzików.

W związku z powyższym harmonogram wygląda następująco:

W dniu 7 marca 2020 będziemy inwentaryzować i przeszukiwać obwód 559
zbiórka o godzinie 7.00 na działce koła. Prowadzący Andrzej Piwarski.

W dniu 8 marca 2020 będziemy inwentaryzować i przeszukiwać obwód 553
zbiórka o godzinie 7.00 Bukówno koło betoniarni. Prowadzący Jan Piasek.

Prosimy o poważne potraktowanie sprawy.

„Darz Bór”

UWAGA (07.01.2020)
 

Zarząd Koła informuje, że Powiatowy Lekarz Weterynarii zarządził
na dzień 11 i 12 stycznia 2020 r. przeszukiwania obwodu 559
pod kątem martwych dzików.
W związku z powyższym zostanie to połączone z polowaniami zbiorowymi
w dniu 11 i 12 stycznia 2020 r.
Prosimy o poważne potraktowanie sprawy.

„Darz Bór”

UWAGA (30.11.2019)
 

Informujemy, że Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej Nr 248/2019
składka członkowska na PZŁ wraz z ubezpieczeniem na rok 2020
ustalona została w wysokości:
normalna –363 zł
ulgowa - 203 zł dla uczącej się młodzieży do 25 roku życia
oraz członków zrzeszenia, którzy do dnia 31.12.2019r.
ukończyli 70 rok życia.

Zgodnie z § 124 ust. 3 obecnie obowiązującego Statutu PZŁ członkom
zrzeszenia, którzy do dnia 31.12.2019r. ukończyli 80 rok życia
przysługuje składka ulgowa 123 zł.

Składki prosimy wpłacać, zgodnie z § 124 ust. 6 Statutu PZŁ
(do 31 grudnia 2019r), członkowie kół za pośrednictwem koła.

Opłatę składki wraz z ubezpieczeniem prosimy dokonywać zgodnie z §181
pkt 2 i 3 Statutu PZŁ
Skarbnik koła przekazuje zebrane składki do Zarządu Okręgowego według miejsca
zamieszkania członków i zobowiązany jest do sporządzenia imiennego wykazu
wszystkich członków koła wraz z adresami i okręgiem, w którym
zamieszkuje członek oraz wyszczególnieniem kto i jaką składkę opłacił.
Składki wpłacać na podane konta zgodnie z §181 pkt 5 Statutu PZŁ
(do 31 grudnia 2019r.)

Bank Spółdzielczy w Radomiu
nr konta

96 9147 0009 0000 0547 2000 0001


z dopiskiem: składka na PZŁ 2019

WPŁATY INDYWIDUALNE OD MACIERZYSTYCH CZŁONKÓW KÓŁ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Wpłaty w naszym kole przyjmuje skarbnik koła kol. Krzysztof Mazur
Wpłat można dokonywać indywidualnie do skarbnika lub na konto KŁ Sokół
do dnia 20 grudnia 2019 roku.
Po 20 grudnia 2019 roku skarbnik dokona wpłaty wszytskich składek do PZŁ
i odbierze hologramy do nowych legitymacji, które będzie można od niego odebrać
i wkleić do nowej legitymacji.

UWAGA
Od 1 stycznia 2020 roku wykonywanie polowania indywidualnego lub uczestnictwo
w polowaniu zbiorowym bez ważnej legitymacji PZŁ będzie niemożliwe.

„Darz Bór”

UWAGA (09.10.2019)
 

Nowy kalendarz polowań w zakładce Harmonogram Polowań.
Zaczynamy 12.10.2019r. (sobota) o godzinie 7.30 - Bukówno Betoniarnia

„Darz Bór”

UWAGA (12.09.2019)
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Braci Myśliwska.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego – serdecznie zapraszam na uroczyste
obchody Radomskiego Hubertusa 2019, który odbędzie się w dniu
28 września 2019 r. na strzelnicy w Piastowie.

Uroczystości rozpoczną się polową Mszą świętą o godz. 11.00.
Po Mszy św. nastąpi ślubowanie myśliwskie oraz wręczenie odznaczeń.

A później piknik myśliwski z licznymi atrakcjami.

Zapraszamy wszystkich myśliwych do udziału w imprezie. Wszystkich członków
kół łowieckich. Wszystkich myśliwych stowarzyszonych i niestowarzyszonych.
Sympatyków łowiectwa. Nasze rodziny. Znajomych.

Skorzystajmy z tej niepowtarzalnej okazji świętowania, bo jak dotąd imprezy
na taką skalę nie mieliśmy w okręgu radomskim. Celem nadrzędnym pikniku jest
integracja środowiska myśliwskiego, możliwość spotkania się, wzajemnego poznania
i wspólnej zabawy.

Chętnych do włączenia się w organizację naszego wspólnego święta zapraszamy do kontaktu.

Bardzo proszę o obecność pocztów sztandarowych kół łowieckich.

Proszę również adresatów o rozpowszechnienie informacji wśród członków kół.
W załączeniu - zaproszenie.

Darz Bór
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Alicja Krasa
500 253 983

„Darz Bór”

UWAGA (24.06.2019)
 

Zarząd Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" informuje, że
od dnia 24.06.2019 r wchodzi w życie Rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików.
Tak jak w ubiegłym roku najpierw wypisujemy się do książki sanitarnej i w pierwszej
kolejności dokonujemy odstrzału sanitarnego.
W obwodzie 553 mamy 17 dzików, a w obwodzie 559 mamy 8 dzików.
Prosimy zgłaszać się po odstrzał sanitarny do łowczego i podłowczego.

„Darz Bór”

UWAGA (17.06.2019)
 

Zarząd Okręgowy PZŁ organizuje kurs sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego.
Zapisy przyjmowane są osobiście w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ Radom.

„Darz Bór”

UWAGA (20.05.2019)
 

Zarząd Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" informuje, że
Walne Zgromadzenie (sprawozdawcze) Członków Koła odbędzie się
w dniu 16 czerwca 2019 r. (niedziela) o godzinie 9.00 na działce Koła w miejscowości Stoki

„Darz Bór”

UWAGA (18.04.2019)
 

Zarząd Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" przypomina kolegom, że zgodnie
z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła nr 10/2014 z dnia 18.05.2014 r. pobranie
pozyskanej tuszy na użytek własny następuje za zgodą upoważnionych członków
Zarządu Koła.

„Darz Bór”

UWAGA (04.04.2019) 3 wiadomości
 

W dniu 09.04.2019 o godz 17.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Koła
na działce Stoki 52. Zainteresowani koledzy uczestnictwem w posiedzeniu
proszeni są o punktualne przybycie.

„Darz Bór”

UWAGA (04.04.2019)
 

Z końcem miesiąca marca 2019 r. straciło moc prawną rozporządzenie wojewody
odnośnie odstrzału sanitarnego (wykonujemy planowy odstrzał), nadal jednak
obowiązują strefy ochronne z godnie z którymi według pozyskania badamy wszystkie
dziki pod kątem ASF (krew), przechowujemy w chłodni i analogicznie postępujemy
z patrochami, nadal wypełniamy wszystkie niezbędne dokumenty. Trwają prace, żeby
zaistniały stan prawny zmienić jak najszybciej (dane od Powiatowego Lekarza Weterynarii).

„Darz Bór”

UWAGA (04.04.2019)
 

Zarząd Koła Łowieckiego Sokół Radom przypomina kolegom, że zgodnie z Uchwałą
Walnego Zgromadzenia Koła nr 10/2014 z dnia 18.05.2014 pobranie pozyskanej tuszy
na użytek własny następuje za zgodą upoważnionych członków zarządu.

„Darz Bór”

UWAGA (20.03.2019)
 

Zarząd Koła informuje, że w dniu 24.03.2019r. (niedziela) o godzinie 16.30
na działce koła odbędzie się obowiązkowe spotknie dotyczące obchodó 55 lecia
powstania Koła Łowieckiego SOKÓŁ.
Obecność obowiązkowa.

„Darz Bór”

UWAGA (04.03.2019)
 

Zarząd Koła informuje, że w dniu 09.03.2019r. (sobota) w obwodach
559 i 553 odbędzie się inwentaryzacja zwierzyny. Obecność obowiązkowa.
Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 06.03.2019 r.
Zostaną utworzone dwie grupy z podziałem na obwody.
Koordynatorami są odpowiednio:
obwód 553 - kol. Piasek Jan i obwód 559 kol. Piwarski Andrzej.

„Darz Bór”

UWAGA (04.03.2019)
 

Zarząd Koła informuje o zmianie ustawy dotyczącej przechowywania broni i amunicji.
Zgodnie z rozporządzeniem szafy na broń muszą posiadać certyfikat S1.
W sprawie recertyfikacji szaf można kontaktować się z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej
z Panem Jerzym Chytlą tel. 22 663 43 14

„Darz Bór”

UWAGA (14.01.2019)
 

Zarząd Koła prosi o zapoznanie się kolegów myśliwych
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska.
POBIERZ PDF

„Darz Bór”

UWAGA (13.01.2019)
 

Zarząd Koła w dniu 19.01.2019 o godz 14.30 organizuje kulig, miejsce zbiórki
Stoki 58 (działka koła). Koszt wpisowego 30 złotych od osoby (wpłata na konto koła),
Organizator zapewnia gorący poczęstunek, szklaneczkę grzańca, itd.
Każdy uczestnik musi zabrać ze sobą solidne sanki i linkę holowniczą
umożliwiającą podpięcie się do ciągnika.
Zgłoszenia do kolegi Włodzimierza Hajduka do dnia 17.01.2019 do godziny 20.00.
W przypadku niesprzyjających warunków kulig zostanie odwołany, a wpisowe zwrócone.

„Darz Bór”

UWAGA (21.12.2018)
 

Zarząd Koła prosi o zapoznanie się kolegów myśliwych
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018
w sprawie ASF.

POBIERZ PDF

„Darz Bór”

UWAGA (20.12.2018)
 

Zarząd Koła informuje, że u kol.Grzegorza Zasady w Jastrzębi
znajdują się buraki.
Prosimy kolegów myśliwych o pobieranie karmy w celu wykładania na nęciska.

„Darz Bór”

UWAGA (30.10.2018)
 

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie w ramach
organizacji Mszy Hubertowskiej w dniu 3 listopada 2018 roku o godz.
12.00 w Katedrze Warszawsko-Praskiej w Warszawie, okólnikiem nr
43/BPiP/2018 zaprasza poczty sztandarowe do wzięcia udziału w tej mszy.
W związku z organizacją wspólnego transportu z Zarządu Okręgowego
w Radomiu, prosimy zgłaszać udział pocztów sztandarowych do dnia 31
października br. Wyjazd planujemy w dniu 3 listopada o godz. 9.00 ze
strzelnicy myśliwskiej w Piastowie.

Prosimy o poważne potraktowanie tej sprawy i dotrzymanie terminu zgłaszania.

„Darz Bór”

UWAGA (30.10.2018)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ przypomina, że do dnia 15 listopada 2018 roku
należy przekazać do łowczego Koła, kolegi Andrzeja Piwarskiego,
spreparowane parostki wraz z metryczkami w celu ich wyceny.
Parostki należy dostarczyć z opisem w formie pokazanej poniżej na zdjęciu

Kliknij w metryczkę i pobierz ją w programie MS WORD.

„Darz Bór”

UWAGA (30.10.2018)
 

Informujemy, że składka członkowska na PZŁ wraz z ubezpieczeniem
na rok 2019 ustalona została w wysokości:
normalna - 363 zł wraz z ubezpieczeniem,
ulgowa - 203 zł wraz z ubezpieczeniem.

Opłatę składki wraz z ubezpieczeniem prosimy dokonywać zgodnie z §181
pkt 2 i 3 Statutu PZŁ
(składka ulgowa przysługuje uczącej się młodzieży do 25 roku życia oraz członkom
Zrzeszenia którzy ukończyli 70 rok życia do dnia 31.12.2018r.)
Skarbnik koła przekazuje zebrane składki do Zarządu Okręgowego według miejsca
zamieszkania członków i zobowiązany jest do sporządzenia imiennego wykazu
wszystkich członków koła wraz z adresami i okręgiem, w którym
zamieszkuje członek oraz wyszczególnieniem kto i jaką składkę opłacił.
Składki wpłacać na podane konta zgodnie z §181 pkt 5 Statutu PZŁ
(do 31 grudnia 2018r.)

Bank Spółdzielczy w Radomiu
nr konta

96 9147 0009 0000 0547 2000 0001


z dopiskiem: składka na PZŁ 2019

WPŁATY INDYWIDUALNE OD MACIERZYSTYCH CZŁONKÓW KÓŁ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Wpłaty w naszym kole przyjmuje skarbnik koła kol. Krzysztof Mazur
Wpłat można dokonywać indywidualnie do skarbnika lub na konto KŁ Sokół
do dnia 20 grudnia 2018 roku.
Po 20 grudnia 2018 roku skarbnik dokona wpłaty wszytskich składek do PZŁ
i odbierze hologramy do nowych legitymacji, które będzie można od niego odebrać
i wkleić do nowej legitymacji.

UWAGA
Z dniem 1 stycznia 2019 roku stare papierowe legitymacje tracą ważność!
Od 1 stycznia 2019 roku wykonywanie polowania indywidualnego lub uczestnictwo
w polowaniu zbiorowym bez ważnej legitymacji PZŁ będzie niemożliwe.

„Darz Bór”

UWAGA (26.10.2018)
 

Zarząd Koła prosi kolegów prowadzących polowania zbiorowe o zapoznanie się
i stosowanie poniższego Rozporządzenia

„Darz Bór”

UWAGA (03.10.2018)
 

Zarząd Koła informuje, że w w dniu 13.10.2018 r. (sobota) o godzinie 11.00
z okazji 95 Lecia Polskiego Związku Łowieckiego oraz 100 Lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości w Katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu
odbędzie się uroczysta msza hubertowska, w której uczestniczyć będą koledzy
wraz z pocztem sztandarowym naszego Koła.
W związku z powyższym polowanie zbiorowe zaplanowane na dzień 13.10.2018 r.
zostaje przełożone na dzień 28.10.2018 r. (niedziela)

„Darz Bór”

UWAGA (27.09.2018)
 

Zarząd Koła informuje, że zgodnie z wytycznymi Głownego Lekarza Weterynarii
przy odstrzale sanitarnym pozyskane dziki trzeba oznakować znacznikiem
Znaczniki znajdują się u kol. Krzysztofa Mazura.
Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii.

POBIERZ                                                                                                            

„Darz Bór”

UWAGA (17.09.2018)
 

Zarząd Koła informuje, że od dnia 17.09.2018 chłodnia do przetrzymywania
upolowanej zwierzyny znajdująca się u kolegi Janusza Jelonkiewicza zostaje
zaplombowana do odwołania.

„Darz Bór”

UWAGA (17.09.2018)
 

Zarząd Koła prosi o zgłaszanie się kolegów chcących pomóc w przygotowaniu
działki przed imprezą integracyjną.
Zgłoszenia prosimy kierować do kolegi Rafała Sułka tel. 607 110 274

„Darz Bór”

UWAGA (15.09.2018)
 

Zarząd Koła informuje, że w dniu 29.09.2018 (sobota) o godzinie 16.00
na działce koła odbędzie się impreza integracyjna.
Wpisowe w wyskości 60 zł od pary.
Zgłoszenia prosimy kierować do kolegi skarbnika Krzysztofa Mazura do dnia 22.09.2018
Istnieje możliwość zaproszenia gości po wcześniejszym ustaleniu z Zarządem Koła.

„Darz Bór”

UWAGA (12.09.2018)
 

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci taty kol. Grzegorza i Mateusza Staniak.
Msza święta odbędzie się w dniu 14.09.2018 (piątek) o godzinie 13.00
w kościele w parafii Św. Rafała Kalinowskiego (osiedle Ustronie koło stawu).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu na Firleju ul. Witosa.
Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ oraz jego członkowie
składają najszczersze kondolencje.

„Darz Bór”

UWAGA (12.09.2018)
 

Zarząd Koła prosi kolegów myśliwych o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

W celu uzyskania kwot należnych z tytułu pozyskania dzika
należy przekazać skarbnikowi koła następujące dokumenty:

- protokół pozyskania zwierzyny
- kopię protokołu odstrzału sanitarnego
- wynik badania na włośnicę

Zasady postępowania z odstrzelonym dzikiem:

pozyskany dzik /w strefie ochronnej/ winien być wytrzewiony na miejscu zestrzału na
folii ochronnej. Miejsce patroszenia należy zdezynfekować! Tusza, patrochy
i narogi przewozi się do chłodni "ASF" pojazdem, przyczepą o nieprzeciekającej
podłodze. Tusza i patrochy (umieszczone w szczelnym pojemniku) oznakowane
plombami (o zgodnych numerach) pozostają w chłodni do uzyskania wyników badania
w kierunku ASF (około 4-7 dni). Podłogę pojazdu dostarczającego pozyskanego
dzika należy zdezynfekować!!
Próby w kierunku ASF pobierane są 1 raz w tygodniu
przez inspekcję wet. lub przeszkolonego myśliwego. Po uzyskaniu wyniku ujemnego,
myśliwy /koło łowieckie/ dostarcza próby do badania w kierunku włośnicy i w przypadku
wyniku ujemnego - dysponuje tuszą. Patrochy odbiera zakład utylizacyjny!! /umowa/
/UWAGA!! - pobrać potwierdzenie z numerem plomby/

POBIERZ

POBIERZPOBIERZ

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (28.08.2018)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że z dniem 01.09.2018 r.
nasze Koło wprowadza Elektroniczną Książkę Polowań.
W związku z powyższym Zarząd Koła zaprasza wszystkich członków Koła na szkolenie
w dniu 31.08.2018 r. o godzinie 17.00, które odbędzie się na działce koła
w miejscowości Stoki.
Prosimy o potwierdzenie obecności do kolegi sekretarza Pawła Barwickiego.

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (24.08.2018)
 

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że w dniu
24 lipca 2018 roku Naczelna Rada Łowiecka podjęła uchwałę nr 50/2018
w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej
z dnia 15 grudnia 2015 roku, w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej
i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności
odstrzału. Zmiany dotyczą pozyskania osobników o cechach selekcyjnych po osiągnięciu
przez nie wieku wyznaczonego dla osobników łownych, celem uniknięcia możliwości oceny
jako odstrzału nieprawidłowego i uzyskania za nie punktu czerwonego.

Kliknij w dokument i pobierz go w programie MS WORD.

POBIERZ

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (30.07.2018)
 

Zarząd Koła informuje, że w związku z informacją uzyskaną od Powiatowego Lekarza
Weterynarii od dnia dzisiejszego tj. 30.07.2018 do odwołania wstrzymany został
całkowicie zakaz wykonywania polowań i odstrzałów sanitarnych w obwodzie 559

W obwodzie 553 obowiązuje częściowy zakaz wykonywania polowań na dziki włącznie
z odstrzałem sanitarnym obejmującym miejscowości Tursk, Kaszów, Stary Osów, Stary
Kadłub, Kolonia Kadłub do Starej Błotnicy.

Szczegóły znajdują się na stronie

www.wetgiw.gov.pl


aktualna mapa ASF


W celu szczegółowego zapoznania się z mapą należy ją powiększyć.

Pozostałe miejscowości obwodu nadal udostępnine są jako odstrzał sanitarny.

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (30.07.2018)
 

„Darz Bór”

UWAGA (23.07.2018)
 

Zarząd Koła prosi kolegów myśliwych o zapoznanie się z pismem Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Radomiu.

POBIERZ

POBIERZPOBIERZ

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (14.07.2018)
 

Zarząd Koła informuje, że w dniach 27-19.07.2018 organizowane jest polowanie
ZŁOTY ROGACZ w obwodzie 559. Zbiórka w piątek o godzinie 18.00 ma działce koła,
gdzie odbędą się dwa losowania rejonów polowań na wieczorne wyjście w piątek i poranne w sobotę
oraz wieczorne wyjście w sobotę i poranne w niedzielę.
Wszystkich chętnych prosimy o potwierdzenie obecności do kolegi Pawła Barwickiego
do dnia 25.07.2018.
Zapraszamy również kolegów myśliwych nieposiadających uprawnień selekcjonerskich
którzy będą mogli wspólnie zapolować np. na dziki, lisy

Wszystkich informacji udziela telefonicznie kolega Pweł Barwicki.

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (21.06.2018)
 

Zarząd Koła informuje, że w dniu 23 czerwca (sobota) w godzinach 8.00 - 13.00
odbędą się prace gospodarcze na działce koła (malowanie, sprzątanie oraz koszenie trawy).
Osoby chętne proszone są o zgłoszenie się do kolegi Włodzimierza Hajduka.
Koledzy posiadający sprzęt i narzędzia proszeni są o ich zabranie.

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (21.06.2018)
RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
 

Szanowni Państwo, W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Polski Związek Łowiecki
z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35 (dalej „Administrator” lub „PZŁ”)
będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, informuje o zasadach
przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach
z tym związanych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PZŁ możliwy jest pod adres e-mail: ochronadanych@pzlow.pl,
lub pod adresem pocztowym: ul. Nowy świat 35, 00-029 Warszawa
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych PZŁ, czyli:

1) prowadzenia gospodarki łowieckiej;

2) troski o rozwój łowiectwa i współdziałania z administracją rządową i samorządową,
jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska
przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych
zwierząt dziko żyjących;

3) ustalania kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej
i osobniczej zwierząt łownych;

4) czuwania nad przestrzeganiem przez członków PZŁ prawa, zasad etyki, obyczajów
i tradycji łowieckich;

5) organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;

6) współpracy z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;

7) wspierania i prowadzenia prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;

8) prowadzenia i popierania hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;

9) realizacji innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

10) egzekwowania prawa i prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą (w zależności od rodzaju danych)
zgodnie z naszą Polityką retencji danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.
W dowolnym momencie może Pan/Pani uzyskać dostęp do ich treści, sprostować
je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie.
Ma Pan/Pani również prawo do ograniczenia przetwarzania
danych oraz do ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia naruszenia
danych ma Pan/Pani możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Podanie danych osobowych jest wymogiem przystąpienia na staż lub wstąpienia do Polskiego Związku
Łowieckiego.

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (12.06.2018) - 3 nowe wiadomości
 

Zarząd Koła informuje, że od dnia dzisiejszego tj 12.06.2018 r.
w obwodach 553 i 559 obowiązuje odstrzał sanitarny dzików.
Koledzy myśliwi proszeni są o pobranie nowych odstrzałów sanitarnych dzików
od Łowczego i Podłowczego Koła.
W obwodach znajdują się po dwie książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu.
Koledzy, wybierając się na polowanie myśliwy zobowiązany jest dokonanć wpisu
w obydwie książki.
Po ewentualnym pozyskaniu dzika dodatkowo wypełniamy dokument zgłoszenia dokonania odstrzału
dzika w ramach odstrzału sanitarnego (poniżej druk do pobrania)

W obwodzie 553 plan do wykonania 6 szt dzików,
obwód 559 plan do wykonania 20 szt dzików.

Kliknij w dokument i pobierz go w programie MS WORD.

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (12.06.2018)
 

Zarząd Koła informuje, że na działce koła dzięki uprzejmości kolegi Łukasza Kołodziejczyka
zostały złożone deski do naprawy urządzeń łowieckich.
Jeżeli któryś z kolegów ma ochotę naprawić jakąś ambonę lub zwyżkę,
to materiał do jej naprawy można pobrać z działki.

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (12.06.2018)
 

„Darz Bór”

UWAGA (22.05.2018)
 

Zarząd Koła informuje, że w dniu 26 maja (sobota) o godzinie 8.00
odbędą się kilkugodzinne prace gospodarcze. Prosimy o zabranie łopat, grabi, pił motorowych oraz podkaszarek do trawy.
Zbiórka na działce koła
Zgłoszenia do kolegi Włodzimierza Hajduka lub Krzysztofa Mazura

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (02.05.2018)
 

Zarząd Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" informuje, że
Walne Zgromadzenie (sprawozdawcze) Członków Koła odbędzie się
w dniu 27 maja 2018 r. (niedziela) o godzinie 10.00 na działce Koła w miejscowości Stoki
Termin zapasowy za 2 tygodnie 10 czerwca 2018 r. o godzinie 10.00
w tym samym miejscu.

„Darz Bór”

UWAGA (18.04.2018)
 

Zarząd Koła informuje że w dniu 21 kwietnia (sobota) o godzinie 8.00
odbędą się kilkugodzinne prace gospodarcze. Prosimy o zabranie łopat, grabi, pił motorowych.
Zbiórka na działce koła
Zgłoszenia do kolegi Włodzimierza Hajduka lub Krzysztofa Mazura

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (11.04.2018)
 

Zarząd Koła informuje że w dniu 14 kwietnia (sobota) o godzinie 9.00
odbędzie się szkolenie z nowego prawa łowieckiego oraz kilkugodzinne
prace gospodarcze. Prosimy o zabranie łopat, grabi, pił motorowych.
Zbiórka na działce koła
Zgłoszenia do kolegi Włodzimierza Hajduka lub Krzysztofa Mazura

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (14.03.2018)
 

Obowiązkowy trening strzelecki dla naszego Koła zaplanowany został
na dzień 30.06.2018 (sobota) godz. 14:00-18.00.
Obowiązek ten nakłada na wszystkich członków Statut PZŁ
§12 pkt 2, §35 pkt 6 oraz rozporządzenie MOŚZNiL §4 pkt 9
w sprawie zasad i wrunków przystrzeliwania broni do celów myśliwskich
oraz Uchwała nr 42 /2007 NRŁ w sprawie zasad doskonalenia umiejętności
strzeleckich PZŁ
- przystrzeliwanie może odbywać się tylko na strzelnicy w obecności instruktora,
- przystrzeliwanie broni o lufie gwintowanej na odległość 100m a lufie gładkiej na odległość 35m,
- broń uważa się za przystrzelaną jeżeli wszystkie przestrzeliny kulą mieszczą się
w okręgu o średnicy co najmniej 12 cm,
- lufa gładka nie podlega przystrzelaniu kulami (brenekami) jeżeli strzela się z niej wyłącznie śrutem.

Jednocześnie przypominamy, że przestrzeleniu podlega broń
o lufach gładkich i gwintowanych.

Instruktor prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń (wkładek), w której zamieszcza takie same dane jak w zaświadczeniu.
W bieżącym roku będą wydawane nowe wkładki, prosimy o posiadanie przy sobie
aktualnego rejestru posiadanej broni (pozwolenia na broń).

Zawody Okręgowe w strzelaniach myśliwskich odbędą się
w dniu 23.06.2018 roku (sobota) o godzinie 8.00.

Strzelnica w sezonie 2018 będzie czynna:
15 marca - 15 kwietnia
- czwartek i piątek od 12.00 do 17.00

15 kwietnia - 31 lipca
- wtorek i piątek od 12.00 do 18.00
- czwartek od 12.00 do 20.00
- sobota i niedziela od 12.00 do 14.00

1 sierpnia - 31 października
- wtorek i piątek od 12.00 do 18.00
- czwartek od 12.00 do 20.00
- sobota od 10.00 do 17.00

Telefon do instruktora Kol. Dariusza Mężyka - 692 119 521

„Darz Bór”

UWAGA (01.03.2018)
 

Szanowni koledzy w związku dużymi mrozami organizujemy akcję dokarmiania zwierzyny.
W dniu 03.03.2018 (sobota) dokarmiamy zwierzynę w obwodzie 559.
Zgłoszenia do kolegi Włodzimierza Hajduka oraz Rafała Sułka.

W dniu 04.03.2018 (niedziela) dokarmiamy zwierzynę w obwodzie 553.
Zgłoszenia do kolegi Jana Piaska.

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (28.02.2018)
 

Szanowni koledzy w związku z kończącym się sezonem łowieckim
2017/2018 roku, myśliwi , którzy posiadają zobowiązania finansowe
proszeni są o dokonanie wpłaty na konto bankowe koła "SOKÓŁ"
i dostarczenie wymaganych dokumentów do skarbnika Koła

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (22.02.2018)
 

Informujemy, że kolega Jasik Krzysztof
w dniu 25 lutego będzie organizować i prowadzić polowanie zbiorowe na bażanty
w obwodzie 553. Warunkiem udziału w polowaniu jest posiadanie potwierdzenia
dokonania opłaty na 2018 rok na PZŁ oraz stosowna liczba
psów myśliwskich. Zgłoszenia udziału do kolegi Jasika,
zbiórka o godzinie 7.00. przy Betoniarni.

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (11.01.2018)
 

W związku z bezpośrednim zagrożeniem naszego terenu przez ASF, Zarząd
Okręgowy PZŁ nakazuje, aby koła łowieckie dzierżawiące obwody w powiecie
radomskim, dokonały poszukiwań martwych dzików w swoich obwodach.
W naszym kole akcja poszukiwań została zaplanowana:
obwód 559 - 03.02.2018 sobota zbiórka na na działce koła godz. 7:00,
obwód 553 - 04.02.2018 niedziela zbiórka przy betoniarni o godz. 7:00.
Ze względu na ważność sprawy obecność kol. myśliwych i stażystów koła obowiązkowa.
Zgłoszenie obecności do kol. sekretarza.

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (11.01.2018)
 

Informujemy, że kolega Mazur Krzysztof
w dniu 14 stycznia organizuje i prowadzić będzie polowanie zbiorowe na dziki
w obwodzie 559. Warunkiem udziału w polowaniu jest posiadanie potwierdzenia
w legitymacji dokonania opłaty na 2018 rok na PZŁ
Zgłoszenia udziału należy zgłaszać do kolegi Mazura Krzysztofa,
zbiórka o godzinie 7.00. przy krzyżu na Mysich Górkach.

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (11.01.2018)
 

Informujemy, że kolega Jasik Krzysztof i Zarębski Karol
w dniu 14 stycznia będą organizować i prowadzić polowanie zbiorowe na bażanty
w obwodzie 553. Warunkiem udziału w polowaniu jest posiadanie potwierdzenia
w legitymacji dokonania opłaty na 2018 rok na PZŁ oraz stosowna liczba
psów myśliwskich. Zgłoszenia udziału do organizatorów polowania,
zbiórka o godzinie 7.00. przy Betoniarni.

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (08.01.2018)
 

Zarząd Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" z przykrością informuje
o śmierci długoletniego członka naszego Koła
kolegi Stefana Nurka
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 08.01.2018 r. o godzinie 14.30
w kościele w miejscowości Przytyk.

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (27.12.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że ze względu na złe warunki atmosferyczne
polowanie Noworoczne odbędzie się w obwodzie 559 w dniu 30.12.2017 (sobota).
Zbiórka o godzinie 7.00 na działce koła.
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Jana Piaska i Włodzimierza Hajduka.

„Darz Bór”

UWAGA (18.12.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że polowanie Noworoczne na zające
w obwodzie 553 odbędzie się 30.12.2017 (sobota).
Zbiórka o godzinie 7.00 w miejscowości Stary Kadłub 40 u kolegi Mariusza Zygarskiego.
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Jana Piaska i Włodzimierza Hajduka.
Zgodnie z uchwałą koła Zarząd nie dopuszcza możliwość zapraszania gości na polowania zbiorowe na zające.

„Darz Bór”

UWAGA (18.12.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ zwraca siż z prośbą do kolegów myśliwych
o zintensyfikowanie wyjazdów w obwodzie 559 w celu wykonania planu odstrzału sarny.
Do pozyskania pozostało jeszcze 15 kóz.

„Darz Bór”

UWAGA (18.12.2017)
 

Zarząd Koła informuje, że u kol.Grzegorza Zasady w Jastrzębi
znajdują się buraki.
Prosimy kolegów myśliwych o pobieranie karmy w celu wykładania na nęciska.

„Darz Bór”

UWAGA (11.12.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że polowanie Wigilijne w obwodzie 559
odbędzie się w niedzielę 17 grudnia 2017 roku.
Zbiórka na działce koła o godzinie 7.00
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Andrzeja Piwarskiego lub Włodzimierza Hajduka.

„Darz Bór”

UWAGA (11.12.2017)
 

Komitet organizacyjny w K.Ł. Pustułka Ożarów
zaprasza kolegów i koleżanki wraz z osobami towarzyszącymi z Koła Łowieckiego Sokół Radom
na choinkową zabawę myśliwską, która odbędzie się dnia 03.02.2018 r. o godz. 16:00 w domu weselnym Promenada
w Ożarowie ul. Kościuszki 2. Koszt uczestnictwa to 125 zł. od osoby,
potwierdzenie uczestnictwa wraz z wpłatą należy dokonać do dnia 10.01.2018 r.
W programie miedzy innymi quiz wiedzy i gwary łowieckiej i gwarantowana zabawa do samego rana.

Z myśliwskim pozdrowieniem,
Darz Bór
Prosimy o potwierdzenie zaproszenia i wpłatę do kol. Sławomira Kwiecińskiego nr . Tel. 784 242 670
i kol. Mateusza Skury nr. Tel. 723 598 899 do dnia 10.01.2018 r.

„Darz Bór”

UWAGA (07.12.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że polowanie zbiorowe
na zające w obwodzie 553 odbędzie się
w niedzielę 10 grudnia 2017 roku.
Zbiórka o godzinie 7.00 w miejscowości Stary Kadłub 40 u kolegi Mariusza Zygarskiego.
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Karola Zarębskiego tel. 601 815 795
i Krzysztofa Jasika tel. 607 150 267.
Myśliwi partycypują w kosztach naganki, podwózki i poczęstunku.
Zgodnie z uchwałą koła Zarząd nie dopuszcza możliwość zapraszania gości na polowania zbiorowe na zające.
Ze względu na trudne warunki atmosferyczne polowanie może zostać odwołane prze prowadzącego.

„Darz Bór”

UWAGA (29.11.2017)
 

Zarząd Koła informuje,
że od dnia 28.11.2017 r. (wtorek) do dnia 02.01.2018 r. (wtorek)
zgłoszenia wyjść indywidualnych do obwodu polnego nr 553
przyjmuje kolega Włodzimierz Hajduk.
Kolega Włodek będzie również wydawał odstrzały w tym obwodzie tel. 603 604 762
Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o zgłaszanie swoich indywidualnych
wyjść do kolegi Włodka do godziny 17.00.
Po godzinie 17.00 kolega Włodek nie będzie odbierał telefonów!


„Darz Bór”

UWAGA (27.11.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że polowanie zbiorowe
na zające w obwodzie 553 odbędzie się
w niedzielę 3 grudnia 2017 roku.
Zbiórka o godzinie 7.00 w miejscowości Stary Kadłub 40 u kolegi Mariusza Zygarskiego.
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Jana Piaska i Włodzimierza Hajduka.
Myśliwi partycypują w kosztach naganki, podwózki i poczęstunku.
Zgodnie z uchwałą koła Zarząd nie dopuszcza możliwość zapraszania gości na polowania zbiorowe na zające.
Ze względu na trudne warunki atmosferyczne polowanie może zostać odwołane przez prowadzącego.

„Darz Bór”

UWAGA (23.11.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że w dniu 26.11.2017 (niedziela)
odbędzie się polowanie zbiorowe w obwodzie 553 na bażanty.
Zbiórka w Bukównie przy betoniarni o godzinie 7.30
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Grzegorza Budzika do piątku do godziny 20.00.

Jednocześnie informujemy, że osoby chcące polować na ptactwo powinny zabrać ze sobą psy.


„Darz Bór”

UWAGA (09.11.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że w dniach 11.11.2017r. (sobota)
i 12.11.2017r. (niedziela) organizowane są polowania zbiorowe w obwodzie 559.
Zbiórka na działce Koła o godzinie 7.00
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Krzysztofa Mazura
do piątku tj. do dnia 10 listopada 2017 roku.

„Darz Bór”

UWAGA (06.11.2017)
 

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci taty kol. Ryszarda Dzigmana.
Msza święta odbędzie się w dniu 07.11.2017 (wtorek) o godzinie 14.00
w kościele w Wielogórze

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ oraz jego członkowie
składają najszczersze kondolencje.

„Darz Bór”

UWAGA (24.10.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że polowanie Hubertowskie odbędzie się
5 listopada 2017 roku. Zbiórka na działce Koła o godzinie 7.00
Prowadzący polowanie - kolega łowczy Andrzej Piwarski.
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Andrzeja Piwarskiego lub Włodzimierza Hajduka
do czwartku tj. do dnia 2 listopada 2017 roku (conajmniej 3 dni przed polowaniem).

„Darz Bór”

UWAGA (24.10.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ przypomina, że do 31 października 2017 roku
należy przekazać do łowczego Koła, kolegi Andrzeja Piwarskiego,
spreparowane parostki wraz z metryczkami w celu ich wyceny.
Parostki należy dostarczyć z opisem w formie pokazanej poniżej na zdjęciu

Kliknij w metryczkę i pobierz ją w programie MS WORD.

„Darz Bór”

UWAGA (24.10.2017)
 

Informujemy, że Uchwałą nr 52/2014 i 35/2017 Naczelnej Rady Łowieckiej
składka członkowska na PZŁ wraz z ubezpieczeniem na rok 2018 ustalona została w wysokości:
normalna - 357 zł (320zł składka + 37zł ubezpieczenie),
ulgowa - 197 zł (160zł składka + 37zł ubezpieczenie).

Opłatę składki wraz z ubezpieczeniem prosimy dokonywać zgodnie z §181 pkt 2 i 3 Statutu PZŁ
(składka ulgowa przysługuje uczącej się młodzieży do 25 roku życia oraz członkom
Zrzeszenia którzy ukończyli 70 rok życia do dnia 31.12.2017r.)
Skarbnik koła przekazuje zebrane składki do Zarządu Okręgowego według miejsca
zamieszkania członków i zobowiązany jest do sporządzenia imiennego wykazu
wszystkich członków koła wraz z adresami i okręgiem, w którym
zamieszkuje członek oraz wyszczególnieniem kto i jaką składkę opłacił.
Składki wpłacać na podane konta zgodnie z §181 pkt 5 Statutu PZŁ (do 31 grudnia 2017r.)

nr kont PZŁ:
GETIN BANK o/Radom
17 1560 0013 2354 3372 9000 0001

WPŁATY INDYWIDUALNE OD MACIERZYSTYCH CZŁONKÓW KÓŁ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE


Wpłaty w naszym kole przyjmuje skarbnik koła kol. Krzysztof Mazur do dnia 30 grudnia 2017 roku.
Wpłat można dokonywać indywidualnie do skarbnika lub na konto KŁ Sokół
W związku z planowaną zmianą wzoru legitymacji PZŁ,
myśliwym, którzy nie mają miejsca w legitymacji na potwierdzenie opłacenia składki
legitymacje będą stęplowane na stronie z "adnotacjami".

„Darz Bór”

UWAGA (17.10.2017)
 

W związku z nowymi terminami polowań zbiorowych w sezonie 2017/2018
umieszczonymi na stronie internetowej Koła, Zarząd oczekuje na zgłoszenie
chętnych do prowadzenia, organizacji oraz udziału w tych polowaniach
zgodnie z podanymi terminami.

„Darz Bór”

UWAGA (16.10.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że w dniu 21.10.2017r. organizowana jest akcja zbierania wnyk.
Zgłoszenia przyjmuje kolega Janusz Jelonkiewicz tel. 608 371 499
Zbiórka Mąkosy Stare - parking przy lesie o godzinie 7.00

„Darz Bór”

UWAGA (11.10.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że w zakładce harmonogram polowań
został zamieszczony nowy harmonogram polowań.

„Darz Bór”

UWAGA (11.10.2017)
 

Szanowni Koledzy.
Informujemy, że upłynął termin wpłacania składki na rzecz naszego Koła
jak również opłat z tytułu pobrania tuszy na użytek własny.
Nie dotyczy kolegów, którzy dokonali płatności dochowując terminów.
Skarbnik Koła

„Darz Bór”

UWAGA (28.08.2017)
 

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci mamy kol. Wiesława Pyszczka.
Msza święta odbędzie się w dniu 26.09.2017 (wtorek) o godzinie 12.00
w kościele pod wezwaniem Chrystysa Króla (Gołębiów 1) w Radomiu
ul. Orląt Lwowskich

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ oraz jego członkowie
składają najszczersze kondolencje.

„Darz Bór”

UWAGA (17.09.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ przedstawia w załaczonym pliku nowe wytyczne.
Prosimy o zapoznanie się z nimi.

WYTYCZNE

„Darz Bór”

UWAGA (17.09.2017)
 

Zarząd Koła informuje,
że od dnia 17.09.2017 r. (niedziela) do dnia 21.10.2017 r. (sobota)
zgłoszenia wyjść indywidualnych do obwodu leśnego nr 559
przyjmuje kolega Paweł Barwicki.
Kolega Paweł będzie również wydawał odstrzały w tym obwodzie. tel. 692 419 716
Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o zgłaszanie swoich indywidualnych
wyjść do kolegi Pawła do godziny 17.00.
Po godzinie 17.00 kolega Pweł nie będzie odbierał telefonów!


„Darz Bór”

UWAGA (16.09.2017)
 

Kolega Grzegorz Budzik wraz z Narzeczoną serdecznie zapraszają
wszystkich Kolegów myliwych na swój ślub, który odbędzie się
7.10.2017r. o godzinie 16.00 w parafii pod wezwaniem Św. Marcina w Radzanowie.

„Darz Bór”

UWAGA (07.09.2017)
 

Zawody o Puchar Strzelnicy Koła Łowieckiego Pustułka Ożarów
23.09.2017 Strzelnica Koła przy Cementowni Ożarów
Wpisowe 60 zł
Regulamin zawodów będzie dostępny na stronie Koła Pustułka Ożarów

„Darz Bór”

UWAGA (06.09.2017)
 

Szanowni Koledzy.
Zarząd Koła zaprasza wszystkich kolegów myśliwych na spotkanie
w dniu 17.09.2017 r o godzinie 16.00 na działce KŁ Sokół.
ze względu na ważność poruszanych spraw obecność proszę potraktować
jako obowiązkową. Tematy poruszane na spotkaniu:
nowe rozporządzenie Ministra Środowiska, wytyczne w zakresie
postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików.

„Darz Bór”

UWAGA (28.08.2017)
 

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci mamy kol. Ryszarda Dzigmana.
Msza święta odbędzie się w dniu 29.08.2017 (wtorek) o godzinie 14.00
w kościele w Wielogórze

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ oraz jego członkowie
składają najszczersze kondolencje.

„Darz Bór”

UWAGA (14.08.2017)
 

Zarząd Koła informuje,
że od dnia 06.08.2017 r. (niedziela) do dnia 31.08.2017 r. (czwartek)
zgłoszenia wyjść indywidualnych do obwodu leśnego nr 559
przyjmuje kolega Paweł Barwicki.
Kolega Paweł będzie również wydawał odstrzały w tym obwodzie. tel. 692 419 716
Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o zgłaszanie swoich indywidualnych
wyjść do kolegi Pawła do godziny 17.00.
Po godzinie 17.00 kolega Pweł nie będzie odbierał telefonów!


„Darz Bór”

UWAGA (10.08.2017)
 

Zarząd Koła informuje, że inauguracja sezonu łowieckiego 2017/2018
odbędzie się dnia 20 sierpnia 2017 o godzinie 16.00 na działce naszego koła.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do kolegi K. Mazura.
„Darz Bór”

UWAGA (06.08.2017)
 

Zarząd Koła informuje,
że od dnia 06.08.2017 r. (niedziela) do dnia 31.08.2017 r. (czwartek)
zgłoszenia wyjść indywidualnych do obwodu leśnego nr 559
przyjmuje kolega Paweł Barwicki.
Kolega Paweł będzie również wydawał odstrzały w tym obwodzie. tel. 692 419 716
Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o zgłaszanie swoich indywidualnych
wyjść do kolegi Pawła do godziny 17.30.„Darz Bór”

UWAGA (25.05.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" informuje, że
w dniu dzisiejszym tj. 25.05.2017 r na posadzie Jastrzębia i posadzie Stoki
została posiana kukurydza. Prosimy kolegów myśliwych o zasiadanie na ambonach
w celu ochrony przed szkodami dzików.

„Darz Bór”

UWAGA (06.04.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" informuje, że
Walne Zgromadzenie (sprawozdawcze) Członków Koła odbędzie się
w dniu 23 kwietnia 2017 r. (niedziela) o godzinie 10.00 w Jastzębi (świetlica OSP)
Termin zapasowy za 2 tygodnie 7 maja 2017 r. o godzinie 10.00
w tym samym miejscu.

„Darz Bór”

UWAGA (14.03.2017)
 

Obowiązkowy trening strzelecki dla naszego Koła zaplanowany został
na dzień 18.06.2017 (niedziela) godz. 14:00-18.00.
Obowiązek ten nakłada na wszystkich członków Statut PZŁ
§12 pkt 2, §35 pkt 6 oraz rozporządzenie MOŚZNiL §4 pkt 9
w sprawie zasad i wrunków przystrzeliwania broni do celów myśliwskich
oraz Uchwała nr 42 /2007 NRŁ w sprawie zasad doskonalenia umiejętności
strzeleckich PZŁ
- przystrzeliwanie może odbywać się tylko na strzelnicy w obecności instruktora,
- przystrzeliwanie broni o lufie gwintowanej na odległość 100m a lufie gładkiej na odległość 35m,
- broń uważa się za przystrzelaną jeżeli wszystkie przestrzeliny kulą mieszczą się
w okręgu o średnicy co najmniej 12 cm,
- lufa gładka nie podlega przystrzelaniu kulami (brenekami) jeżeli strzela się z niej wyłącznie śrutem.

Jednocześnie przypominamy, że przestrzeleniu podlega broń
o lufach gładkich i gwintowanych.

Instruktor prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń (wkładek), w której zamieszcza takie same dane jak w zaświadczeniu.

Zawody Okręgowe w strzelaniach myśliwskich odbędą się
w dniu 24.06.2017 roku (sobota) o godzinie 8.00.

Strzelnica w sezonie 2017 będzie czynna:
1 kwietnia - 30 lipca
- wtorek, piątek od 12.00 do 18.00
- czwartek od 12.00 do 20.00
- sobota, niedziela od 12.00 do 18.00

1 sierpnia - 31 października
- wtorek, piątek i sobota od 10.00 do 17.00
- czwartek od 12.00 do 20.00

Telefon do instruktora Kol. Dariusza Mężyka - 692 119 521

„Darz Bór”

UWAGA (23.02.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że w dniu 26.02.2017 (niedziela)
odbędzie się polowanie zbiorowe w obwodzie 553 na lisy i bażanty.
Zbiórka przy betoniarni o godzinie 7.30
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Krzysztofa Jasika tel. 607 150 267 do soboty do godziny 12.00.

Jednocześnie informujemy, że osoby chcące polować na ptactwo powinny zabrać ze sobą psy.


UWAGA (16.02.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że w dniu 19.02.2017 (niedziela)
odbędzie się polowanie zbiorowe w obwodzie 553 na lisy i bażanty.
Zbiórka przy betoniarni o godzinie 7.30
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Grzegorza Budzika do soboty do godziny 12.00.

Jednocześnie informujemy, że osoby chcące polować na ptactwo powinny zabrać ze sobą psy.


„Darz Bór”

UWAGA (27.01.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że w dniu 29.01.2017 (niedziela)
odbędzie się polowanie zbiorowe w obwodzie 553 na lisy i bażanty.
Zbiórka przy betoniarni o godzinie 7.30
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Tadeusza Żyłki do soboty do godziny 18.00.

Jednocześnie informujemy, że osoby chcące polować na ptactwo powinny zabrać ze sobą psy.


„Darz Bór”

UWAGA (13.01.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że w dniu 15.01.2017 (niedziela)
odbędzie się polowanie zbiorowe w obwodzie 559.
Zbiórka na działce koła o godzinie 7.00
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Krzysztofa Mazura lub Włodzimierza Hajduka.

Jednocześnie informujemy, że prowadzący nie zapewnia posiłku.
Każdy uczestnik polowania organizuje sobie posiłek we własnym zakresie.
Transport własny.

„Darz Bór”

UWAGA (10.01.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ zwraca siż z prośbą do kolegów myśliwych
o zintensyfikowanie wyjazdów w obwodzie 559 w celu wykonania planu odstrzału sarny.

Jednocześnie prosimy kolegów o zgłaszanie swoich kandydatur do prowadzenia polowań zbiorowych.

„Darz Bór”

UWAGA (03.01.2017)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że w najbliższy wekend odbędą się dwa polowania.

07.01.2017 (sobota) polowanie zbiorowe w obwodzie 559
Zbiórka na działce koła o godzinie 7.00
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Krzysztofa Mazura.

08.01.2017 (niedziela) polowanie Noworoczne.
Zbiórka na działce koła o godzinie 7.00
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Andrzeja Piwarskiego lub Włodzimierza Hajduka.

„Darz Bór”

UWAGA (23.12.2016)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że plan odstrzału sarny w obwodzie 559 jest jeszcze nie wykonany.
W związku z powyższym prosimy kolegów myśliwych o zintensyfikowanie wyjazdów
w obwodzie 559 w celu wykonania planu odstrzału.


Jednocześnie przypominamy kolegom o dokonani zaległych składek oraz uiszczenie
składki członkowskiej na PZŁ za 2017 rok


Polowanie noworoczne planowane jest na 8 stycznia 2017. Więcej informacji na ten temat po 2 stycznia.

„Darz Bór”

UWAGA (14.12.2016)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że polowanie zbiorowe
na zające w obwodzie 553 odbędzie się
w niedzielę 18 grudnia 2016 roku.
Zbiórka o godzinie 7.00 w miejscowości Stary Kadłub 40 u kolegi Mariusza Zygarskiego.
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Krzysztofa Jasika tel. 607 150 267. Zgodnie z uchwałą koła Zarząd nie dopuszcza możliwość zapraszania gości na polowania zbiorowe na zające.

„Darz Bór”

UWAGA (12.12.2016)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że polowanie Wigilijne w obwodzie 559
odbędzie się w sobotę 17 grudnia 2016 roku.
Zbiórka na działce koła o godzinie 7.00
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Pawła Barwickiego lub Włodzimierza Hajduka.

„Darz Bór”

UWAGA (05.12.2016)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że polowanie zbiorowe w obwodzie 559
odbędzie się w niedzielę 11 grudnia 2016 roku.
Zbiórka na działce koła o godzinie 7.00
Prowadzący polowanie kolega Grzegorz Staniak.
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Mateusza Staniaka.

„Darz Bór”

UWAGA (29.11.2016)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że polowanie zbiorowe
na zające w obwodzie 553 odbędzie się
w niedzielę 4 grudnia 2016 roku.
Zbiórka o godzinie 7.30 w miejscowości Stary Kadłub 40 u kolegi Mariusza Zygarskiego.
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Jana Piaska lub Grzegorz Budzika. Zgodnie z uchwałą koła Zarząd nie dopuszcza możliwość zapraszania gości na polowania zbiorowe na zające.

„Darz Bór”

UWAGA (23.11.2016)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że polowanie zbiorowe
na dziki, lisy i sarny w obwodzie 553 odbędzie się
w niedzielę 27 listopada 2016 roku.
Zbiórka o godzinie 7.30 w miejscowości Stary Kadłub 40 u kolegi Mariusza Zygarskiego.
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Jana Piaska.

„Darz Bór”

UWAGA (21.11.2016)
 

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci taty kol. Adama Sosnowskiego.
Msza święta odbędzie się w dniu 22.11.2016 (wtorek) o godzinie 12.30
w kościele parafialnym w miejscowości Żabianka koło Dęblina.

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ oraz jego członkowie
składają najszczersze kondolencje.

„Darz Bór”

UWAGA (16.11.2016)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że polowanie zbiorowe w obwodzie 559
odbędzie się w sobotę 19 listopada 2016 roku.
Zbiórka na działce koła o godzinie 7.00
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Krzysztofa Mazura.

„Darz Bór”

UWAGA (16.11.2016)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że zostały zakupione buraki.
Buraki znajdują się u kol. Grzegorza Zasady.
Koledzy myśliwi mogą pobierać zakupioną karmę w celu wyłożenia jej na nęciska.

„Darz Bór”

UWAGA (10.11.2016)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że polowanie na bażanty w obwodzie 553
odbędzie się w niedzielę 13 listopada 2016 roku.
Zbiórka obok betoniarni o godzinie 7.00
Prowadzący polowanie - kolega Grzegorz Budzik.
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Grzegorza Budzika
do piątku tj. do dnia 11 listopada 2016 roku do godziny 20.00.

„Darz Bór”

UWAGA (25.10.2016)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że polowanie Hubertowskie odbędzie się
6 listopada 2016 roku. Zbiórka na działce Koła o godzinie 7.00
Prowadzący polowanie - kolega łowczy Andrzej Piwarski.
Zgłoszenia obecności proszę składać do kolegi Pawła Barwickiego
do środy tj. do dnia 2 listopada 2016 roku (conajmniej 3 dni przed polowaniem).

„Darz Bór”

UWAGA (20.10.2016)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ przypomina, że do 31 października 2016 roku
należy przekazać do łowczego Koła, kolegi Andrzeja Piwarskiego,
spreparowane parostki wraz z metryczkami w celu ich wyceny.
Parostki należy dostarczyć z opisem w formie pokazanej poniżej na zdjęciu

Kliknij w metryczkę i pobierz ją w programie MS WORD.

„Darz Bór”

UWAGA (18.10.2016)
 

Zarzą Koła informuje, że w związku z ogólnopolską akcją w dniach 22-23.10.2016
odbędzie się inwentaryzacja dzików.
Obecność obowiązkowa. W przypadku braku możliwości przybycia prosimy
o oddelegowanie osoby w zastępstwie.
Zbiórka odbędzie się:
22.10.2016 (sobota) - Nadleśnictwo Radom - Radom ul. Janiszewska 48 godz. 7.00
23.10.2016 (niedziela) - Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni-Letnisko godzina 7.00

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności telefonicznie do kolegi Pawła Barwickiego
tel.692 419 716 oraz punktualne przybycie na miejsca zbiórki.

„Darz Bór”

UWAGA (04.10.2016)
 

Zarzą Koła informuje, że w zakładce HARMONOGRAM POLOWAŃ został zamieszczony
nowy harmonogram polowań na sezon łowiecki 2016/2017

„Darz Bór”

UWAGA (28.09.2016)
 

Zarząd Okręgowy PZŁ Radom informuje,
że w dniu 15.10.2016 r. o godzinie 15.00 (sobota) organizowane są obchody
Hubertowskie w zamku Odrowążów Szydłowieckich w Szydłowcu
Program obchodów:
14.30 - zbiórka i ustawienie pocztów sztandarowych, delegatów kół łowieckich,
zaproszonych gości przed kościołem.
15.00 - uroczysta masza hubertowska w kościele pw. Św. Zygmunta.
- przemarsz orszaku, myśliwych i zaproszonych gości na plac Zamkowy w Szydłowcu.
- otwarcie uroczystości hubertowskich (przywitanie gości).
- wręczenie idznaczeń myśliwskich.
- pokazy kynologiczne i sokolnicze.
- prezentacja sztandarów kół łowieckich.
- prezentacja sygnałów łowieckich.
- zwiedzanie Wystawy XX Edycji Konkursu Fotograficznego im. Włodzimierza Puchalskiego.
- koncert Miejskiej Orkiestry Dętej z Szydłowca i kapel.
- biesiadowanie przy pieczonym dziku i bigosie.

„Darz Bór”

UWAGA (28.09.2016)
 

Informujemy, że Uchwałą nr 52/2014 i 23/2016 Naczelnej Rady Łowieckiej
składka członkowska na PZŁ wraz z ubezpieczeniem na rok 2017 ustalona została w wysokości:
normalna - 357 zł (320zł składka + 37zł ubezpieczenie),
ulgowa - 197 zł (160zł składka + 37zł ubezpieczenie).

Opłatę składki wraz z ubezpieczeniem prosimy dokonywać zgodnie z §181 pkt 2 i 3 Statutu PZŁ
(składka ulgowa przysługuje uczącej się młodzieży do 25 roku życia oraz członkom
Zrzeszenia którzy ukończyli 70 rok życia do dnia 31.12.2016r.)
Skarbnik koła przekazuje zebrane składki do Zarządu Okręgowego według miejsca
zamieszkania członków i zobowiązany jest do sporządzenia imiennego wykazu
wszystkich członków koła wraz z adresami i okręgiem, w którym
zamieszkuje członek oraz wyszczególnieniem kto i jaką składkę opłacił.
Składki wpłacać na podane konta zgodnie z §181 pkt 5 Statutu PZŁ (do 31 grudnia 2016r.)

nr kont PZŁ:
GETIN BANK o/Radom
17 1560 0013 2354 3372 9000 0001

WPŁATY INDYWIDUALNE OD MACIERZYSTYCH CZŁONKÓW KÓŁ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Wpłaty w naszym kole przyjmuje skarbnik koła kol. Krzysztof Mazur do dnia 30 grudnia 2016 roku.
Wpłat można dokonywać indywidualnie do skarbnika lub na konto KŁ Sokół
W związku z planowaną na styczeń 2017 roku zmianą wzoru legitymacji PZŁ,
myśliwym, którzy nie mają miejsca w legitymacji na potwierdzenie opłacenia składki
legitymacje będą stęplowane na stronie z "adnotacjami".

„Darz Bór”

UWAGA (26.09.2016)
 

Zarząd Koła informuje,
że od dnia 27.09.2016 r. (wtorek) do dnia 02.10.2016 r. (niedziela)
zgłoszenia wyjść indywidualnych do obwodu leśnego nr 559
przyjmuje kolega Paweł Barwicki.
Kolega Paweł będzie również wydawał odstrzały w tym obwodzie. tel. 692 419 716
Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o zgłaszanie swoich indywidualnych
wyjść do kolegi Pawła do godziny 17.30.„Darz Bór”

UWAGA (12.09.2016)
 

Szanowni Koledzy. Zarząd Koła zaplanował
prace gospodarcze na działce Koła.
zbiórka 24.09.2016 r. (sobota) o godzinie 7.00
Prosimy zabrać ze sobą grabie i wiadra.
Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o zgłaszanie swojej obecności
do kolegi Pawła Barwickiego.
tel. 692 419 716
„Darz Bór”

UWAGA (01.09.2016)
 

Zarząd Koła informuje,
że na dzień 10.09.2016 r. (sobota) o godzinie 7.00
zostały zaplanowane prace gospodarcze na działce koła.
Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o zgłaszanie swojej obecności
do kolegi Pawła Barwickiego.
tel. 692 419 716
„Darz Bór”

UWAGA (11.08.2016)
 

Zarząd Koła informuje,
że od dnia 13.08.2016 r. (sobota) do dnia 28.08.2016 r. (niedziela)
zgłoszenia wyjść indywidualnych do obwodu leśnego nr 559
przyjmuje kolega Paweł Barwicki.
Kolega Paweł będzie również wydawał odstrzały w tym obwodzie. tel. 692 419 716
Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o zgłaszanie swoich indywidualnych
wyjść do kolegi Pawła do godziny 17.30.„Darz Bór”

UWAGA (09.08.2016)
 

Zarząd Koła informuje, że inauguracja sezonu łowieckiego 2016/2017
odbędzie się dnia 20 sierpnia 2016 o godzinie 17.00 na działce naszego koła.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do kolegów W. Hajduka lub P. Barwickiego.
„Darz Bór”

UWAGA (12.07.2016)
 

Zarząd Koła zaprasza wszystkich kolegów myśliwych
na spotkanie organizacyjne dotyczące zagospodarowania terenu naszej działki.
Zbiórka w dniu 17.07.2016 r. (niedziela) o godzinie 17.00
na działce KŁ Sokół.
„Darz Bór”

UWAGA (02.06.2016)
 

Z przykrością zawiadamiam o śmierci mojej żony Anny Ćmiel.
Msza święta odbędzie się w dniu 06.07.2016 (środa) o godzinie 14.00
w kościele pw. ONMP (katedra) w Radomiu

Prochy zostaną złożone na cmentarzu przy ul. Limanowskiego
Patryk Ćmiel

„Darz Bór”

UWAGA (08.06.2016)
 

Zarząd Koła informuje,
że od dnia 10.06.2016 r. (piątek) do dnia 18.06.2016 r. (sobota)
zgłoszenia wyjść indywidualnych do obwodu leśnego nr 559
przyjmuje kolega Paweł Barwicki.
Kolega Paweł będzie również wydawał odstrzały w tym obwodzie. tel. 692 419 716
Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o zgłaszanie swoich indywidualnych
wyjść do kolegi Pawła do godziny 17.30.„Darz Bór”

UWAGA (04.06.2016)
 

Zarząd Koła informuje,
że tusze lisów do badania można oddawać dokiero po 20 lipca 2016 r.


„Darz Bór”

UWAGA (24.04.2016)
 

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci mamy kol. Pawła Barwickiego - sekretarza KŁ SOKÓŁ.
Msza święta odbędzie się w dniu 26.04.2016 (wtorek) o godzinie 14.00
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w miejscowości Rzuców przy ul. Kościelnej 41

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ oraz jego członkowie
składają najszczersze kondolencje.

„Darz Bór”

UWAGA (18.04.2016)
 

Zarząd Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" informuje, że
Walne Zgromadzenie (sprawozdawcze) Członków Koła odbędzie się
w dniu 07 maja 2016 r. (sobota) o godzinie 12.00 w Jastzębi (świetlica OSP)
Termin zapasowy za 2 tygodnie 21 maja 2016 r. o godzinie 12.00
w tym samym miejscu.

„Darz Bór”

UWAGA (16.03.2016)
 

Obowiązkowy trening strzelecki dla naszego Koła zaplanowany został
na dzień 29.05.2016 (niedziela) godz. 14:00-18.00.
Obowiązek ten nakłada na wszystkich członków Statut PZŁ
§12 pkt 2, §35 pkt 6 oraz rozporządzenie MOŚZNiL §4 pkt 9
w sprawie zasad i wrunkó przystrzeliwania broni do celów myśliwskich
oraz Uchwała nr 42 /2007 NRŁ w sprawie zasad doskonalenia umiejętności
strzeleckich PZŁ
- przystrzeliwanie może odbywać się tylko na strzelnicy w obecności instruktora,
- przystrzeliwanie broni o lufie gwintowanej na odległość 100m a lufie gładkiej na odległość 35m,
- broń uważa się za przystrzelaną jeżeli wszystkie przestrzeliny kulą mieszczą się
w okręgu o średnicy co najmniej 12 cm,
- lufa gładka nie podlega przystrzelaniu kulami (brenekami) jeżeli strzela się z niej wyłącznie śrutem.

Jednocześnie przypominamy, że przestrzeleniu podlega broń
o lufach gładkich i gwintowanych.

Instruktor prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń (wkładek), w której zamieszcza takie same dane jak w zaświadczeniu.

Zawody Okręgowe w strzelaniach myśliwskich odbędą się
w dniu 25.06.2016 roku (sobota) o godzinie 8.00.

Strzelnica w sezonie 2016 będzie czynna:
15 marzec - 14 kwiecień
- czwartek, piątek od 12.00 do 17.00

15 kwiecień - 31 lipiec
- wtorek, piątek od 12.00 do 18.00
- czwartek od 12.00 do 20.00
- sobota, niedziela od 9.00 do 18.00

1 sierpień - 31 październik
- wtorek, czwartek od 12.00 do 18.00
- sobota od 9.00 do 18.00

Telefon do instruktora Kol. Dariusza Mężyka - 692 119 521

„Darz Bór”

UWAGA (02.03.2016)
 

Zarząd Koła informuje,
że w dniu 5 marca 2016 (sobota) odbędzie się inwentaryzacja zwierzyny.
Zbiórka na parkingu leśnym w Mąkosach Starych
obok kol. Janusza Jelonkiewicza o godz. 7.30

Obecność obowiązkowa.

„Darz Bór”

UWAGA (26.02.2016)
 

Zarząd Koła informuje,
że w dniu 5 i 6 marca 2016 (sobota i niedziela) wraz z pracownikami
Lasów Państwowych odbędzie się inwentaryzacja zwierzyny metodą pędzeń próbnych.
Obecność kolegów myśliwych i stażystów obowiązkowa.
Prosimy o zgłoszenie swojego udziału do poniedziałku 29.02.2016 do godz. 12.00
do Kol. Pawła Barwickiego tel. 692-419-716


„Darz Bór”

UWAGA (15.02.2016)
 

Zarząd Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" z przykrością informuje,
że w dniu 13.02.2016 roku odszedł z naszego grona
do Krainy Wiecznych Łowów nasz kolega

śp. Andrzej Oleksy

Wieloletni członek naszego koła, serdeczny przyjaciel i niezapomniany
towarzysz łowów. Niech umiłowana knieja wiecznie szumi nad Jego mogiłą,
a pamięć o Nim na zawsze pozostanie wśród nas!

Wyprowadzenie ciała z kaplicy "Epitafium" przy ul. Mieszka I 38 w Radomiu
(os. Józefów) nastąpi dnia 16.02.2016 o godzinie 13.00

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu 16.02.2016 r. o godzinie 13.30
w kościele pw. św. Stefana (os. Idalin) po czym nastąpi wyprowadzenie ciała
na cmentarz komunalny przy ul. Ofar Firleja w Radomiu


                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (12.02.2016)
 

Zarząd Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" z przykrością informuje,
że w dniu 12.02.2016 roku odszedł z naszego grona
do Krainy Wiecznych Łowów nasz kolega

śp. Kazimierz Kwiatkowski

Wieloletni prezes naszego koła, serdeczny przyjaciel i niezapomniany
towarzysz łowów. Niech umiłowana knieja wiecznie szumi nad Jego mogiłą,
a pamięć o Nim na zawsze pozostanie wśród nas!

W dniu 16.02.2016 r. o godzinie 10.00 w kaplicy w Dąbrowie Kozłowskiej pożegnamy
naszego Kolegę, a następnie o godzinie 11.00 odbędzie się msza święta
w kościele w Jastrzębi.


                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (12.02.2016)
 

Zarząd Koła informuje,
że polowanie zbiorowe w obwodzie 559, które ma odbyć się,
w dniu 14.02.2016 r. (niedziela) zostało odwołane.

„Darz Bór”

UWAGA (04.01.2016)
 

Koledzy Myśliwi.
Jeżeli ktoś z Kolegów ma zdjęcia z polowań, które odbyły się w dniach:
11 października 2015,
22 listopada 2015,
06 grudnia 2015,
20 grudnia 2015
oraz 03.01.2016
to proszę o przesłanie ich do Kolegi Patryka Ćmiela
na adres patryk.cmiel@poczta.fm w celu uzupełnienia Albumu Myśliwskiego naszej strony.

„Darz Bór”

UWAGA (12.11.2015)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że w oddziale PZŁ Radom
rozpoczyna się kurs na selekcjonera zwierzyny płowej.
Zajęcia odbywać się będą w dniach 24, 25, 26 listopada oraz 1 grudnia.
4 zajęcia po 8 godzin. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godzinie 16.00
w budynku PZŁ we Wsoli.
Egzamin pisemny odbędzie się 7 grudnia, a ustny 29 grudnia.
Wymagany 3 letni staż myśliwski.
Cena kursu - 450 zł.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się do PZŁ Radom.

„Darz Bór”

UWAGA (21.10.2015)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ przypomina, że do 13 listopada 2015 roku
należy przekazać do łowczego Koła, kolegi Andrzeja Piwarskiego,
spreparowane parostki wraz z metryczkami w celu ich wyceny.
Parostki należy dostarczyć z opisem w formie pokazanej poniżej na zdjęciu

Kliknij w metryczkę i pobierz ją w programie MS WORD.

„Darz Bór”

UWAGA (21.10.2015)
 

Informujemy, że Uchwałą nr 52/2014 Naczelnej Rady Łowieckiej
składka członkowska na PZŁ wraz z ubezpieczeniem na rok 2016 ustalona została w wysokości:
normalna - 355 zł (320zł składka + 35zł ubezpieczenie),
ulgowa - 195 zł (160zł składka + 35zł ubezpieczenie).

Opłatę składki wraz z ubezpieczeniem prosimy dokonywać zgodnie z §181 pkt 2 i 3 Statutu PZŁ
(składka ulgowa przysługuje uczącej się młodzieży do 25 roku życia oraz członkom
Zrzeszenia którzy ukończyli 70 rok życia do dnia 31.12.2015r.)
Skarbnik koła przekazuje zebrane składki do Zarządu Okręgowego według miejsca
zamieszkania członków i zobowiązany jest do sporządzenia imiennego wykazu
wszystkich członków koła wraz z adresami i okręgiem, w którym
zamieszkuje członek oraz wyszczególnieniem kto i jaką składkę opłacił.
Składki wpłacać na podane konta zgodnie z §181 pkt 5 Statutu PZŁ (31 grudnia 2015r.)

nr kont PZŁ:
GETIN BANK o/Radom
17 1560 0013 2354 3372 9000 0001

WPŁATY INDYWIDUALNE OD MACIERZYSTYCH CZŁONKÓW KÓŁ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Wpłaty w naszym kole przyjmuje skarbnik koła kol. Jan Jędrusik do dnia 30 grudnia 2015 roku.

W związku z planowaną na styczeń 2017 roku zmianą wzoru legitymacji PZŁ,
myśliwym, którzy nie mają miejsca w legitymacji na potwierdzenie opłacenia składki
legitymacje będą stęplowane na stronie z "adnotacjami".

„Darz Bór”

UWAGA (16.10.2015)
 

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci mamy kol. Jana Jędrusika - skarbnika KŁ SOKÓŁ.
Msza święta odbędzie się w dniu 17.10.2015 (sobota) o godzinie 12.00
w kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu przy ul. Struga 31A
(wjazd od ul. Miłej)

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ oraz jego członkowie
składają najszczersze kondolencje.

„Darz Bór”

UWAGA (29.08.2015)
 

W zakładce Harmonogram Polowań zamieszczono
aktualny wykaz polowań zbiorowych na sezon 2015/2016

„Darz Bór”

UWAGA (14.08.2015)
 

Zarząd Koła informuje, że inauguracja sezonu łowieckiego 2015/2016
odbędzie się dnia 29 sierpnia 2015 o godzinie 16.00 nad Radomką.
Zbiórka koło Bernasia.
Prowadzący polowanie inauguracyjne - Jędrusik Jan.

W dziale Harmonogram Polowań w najbliższym czasie zostanie umieszczony
aktualny wykaz polowań w sezonie 2015/2016

„Darz Bór”

UWAGA (09.07.2015)
 

Ze względu na występujące szkody łowieckie w obwiodzie 559
na zasiewach, łąkach i polach Zarząd Koła prosi kolegów myśliwych
o wykonywanie polowań w miejscach występowania szkód:
Mąkosy Stare
Siczki
Dworskie
Mysie Górki
nad

„Darz Bór”

UWAGA (01.07.2015)
 

Zarząd Koła zwraca się z prośbą do kolegów selekcjonerów
o większe zaangażowanie w realizację odstrzału rogaczy w obwodzie 559.

Kolegów, którzy nie wpłacili jeszcze składek członkowskich prosimy
o jak najszybsze uregulowanie poprzez wpłatę na konto koła lub do kolegi
skarbnika Jana Jędrusika.

Dane do przelewu
Bank Spółdzielczy w Radomiu 26-600 Radom
ul.Czachowskiego 21a
Nr konta 96 9147 0009 0000 0547 2000 0001

Zarząd Kola wspólnie z sąsiednim Kołem Łowieckim Rosomak w Radomiu
organizuje w obecnym sezonie polowanie "ZŁOTY ROGACZ".
Polowanie odbędzie się w dniach 25-26.07.2015r. na obwodach 552 i 559.
Zbiórka myśliwych w Kwaterze Myśliwskiej Lewaszówka o godz.17:00 25.07.2015r.

Koledzy Selekcjonerzy, chętni do wzięcia udziału w polowaniu proszeni
są o zgłoszenie swojego udziału do Kol. Pawła Barwickiego tel.692-419-716
do dnia 20.07.2015r.

„Darz Bór”

UWAGA (26.06.2015)
 

Zarząd Koła informuje,
że od dnia 30.06.2015 r. (wtorek) do dnia 31.07.2015 r. (piątek)
zgłoszenia wyjść indywidualnych do obwodu leśnego nr 559
przyjmuje kolega Paweł Barwicki.
Kolega Paweł będzie również wydawał odstrzały w tym obwodzie. tel. 692 419 716
Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o zgłaszanie swoich indywidualnych
wyjść do kolegi Pawła do godziny 17.30.W dniu 04.07.2015 roku (sobota) organizowane są prace gospodarcze w obw. 559 Wszystkich chętnych proszę o kontakt z kol. Pawłem Barwickim tel.692-419-716

„Darz Bór”

UWAGA (04.04.2015)
 

Zarząd Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" informuje, że
Walne Zgromadzenie (sprawozdawczo-wyborcze) Członków Koła odbędzie się
w dniu 26 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 w Mąkosach Starych (świetlica OSP)
Termin zapasowy za 2 tygodnie 10 maja 2015 r. o godzinie 9.00
w tym samym miejscu.

„Darz Bór”

UWAGA (16.03.2015)
 

Zarząd Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" z przykrością informuje
o śmierci długoletniego członka naszego Koła
kolegi Ryszarda Kołtunowicza
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 18.03.2015 r. o godzinie 14.00
w kościele w miejscowości Bukówno.

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (09.03.2015)
 

W związku z kończącym się sezonem łowieckim 2014/2015 Zarząd Koła prosi
kolegów myśliwych o rozliczenie się ze wszystkich zaległości finasowych na rzecz koła
do dnia 15.03.2015r. ze skarbnikiem kol. Jędrusikiem.

„Darz Bór”

UWAGA (04.03.2015)
 

Obowiązkowy trening strzelecki dla naszego Koła zaplanowany został
na dzień 30.05.2015 (sobota) godz. 14:00-18.00.
Jednocześnie przypominamy, że przestrzeleniu podlega broń
o lufach gładkich i gwintowanych.

Zawody Okręgowe w strzelaniach myśliwskich odbędą się
w dniu 16.05.2015 roku (sobota) o godzinie 8.00.

Strzelnica w sezonie 2015 będzie czynna:
marzec i kwiecień - wtorek, czwartek od 11.00 do 16.00
1 maja do 14 sierpnia - wtorek, czwartek, piątek od 12.00 do 18.00
oraz sobota, niedziela od 9.00 do 18.00
16 sierpnia do 31 października - wtorek, czwartek, piątek, sobota - 10.00 - 17.00
W inne dni po uzgodnieniu telefonicznym z Kol. Dariuszem Mężykiem tel. 692 119 521

„Darz Bór”

UWAGA (08.02.2015)
 

Zarząd Koła informuje,
że w dniu 28.02.2015 (sobota) w obwodzie 559 odbędzie się inwentaryzacja
zwierzyny metodą pędzeń próbnych.
Zarząd Koła prosi kolegów myśliwych i stażystów o stawienie się
na zbiórce na parkingu leśnym w Mąkosach Starych
obok kol. Janusza Jelonkiewicza o godz. 7.30

Obecność obowiązkowa.

„Darz Bór”

UWAGA (07.01.2015)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że nastąpiła zmiana miejsca zbiórki
na polowanie zbiorowe w dniu 11.01.2015 r. (niedziela)

Zbiórka - na parking leśny SICZKI o godzinie 7.30

Prowadzący polowanie informują, że przed polowaniem będą sprawdzać legitymacje PZŁ
z aktualnym potwierdzeniem opłacenia składki i ubezpieczenia (pieczątka na 2015 rok).

„Darz Bór”

UWAGA (30.12.2014)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że nastąpiła zmiana miejsca zbiórki
na polowanie Noworoczne w dniu 04.01.2015 r. (niedziela)

Zbiórka - Stoki Działka o godzinie 7.30

„Darz Bór”

UWAGA (15.12.2014)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że nastąpiła zmiana miejsca zbiórki
na polowanie Wigilijne w dniu 21.12.2014 r. (niedziela)

Zbiórka - Stoki Działka o godzinie 7.30

„Darz Bór”

UWAGA (24.11.2014)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że w dniu 29.11.2014 r. (sobota)
o godzinie 8.00 planowane są prace gospodarcze na naszej działce
(będziemy równać teren przy ogrodzeniu)
Wszystkich chętnych kolegów prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia
do kolegi Jędrusika.

Prosimy zabrać ze sobą gumowce, łopaty i grabie.

„Darz Bór”

UWAGA (18.11.2014)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że w dniu 22.11.2014 r. (sobota)
o godzinie 8.00 planowane są prace gospodarcze na naszej działce
(będziemy równać teren przy ogrodzeniu)
Wszystkich chętnych kolegów prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia
do kolegi Jędrusika.

Prosimy zabrać ze sobą gumowce, łopaty i grabie.

„Darz Bór”

UWAGA (12.11.2014)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że w dniu 15.11.2014 r. (sobota)
o godzinie 8.00 planowane są prace gospodarcze na naszej działce
(będziemy równać teren przy ogrodzeniu)
Wszystkich chętnych kolegów prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia
do kolegi Jędrusika.

Prosimy zabrać ze sobą gumowce, łopaty i grabie.

„Darz Bór”

UWAGA (09.11.2014)
 

Zarząd Koła informuje,
że od dnia 12.11.2014 r. (środa) do dnia 16.11.2014 r. (niedziela)
zgłoszenia wyjść indywidualnych do obwodu leśnego nr 559
przyjmuje kolega Paweł Barwicki.
Kolega Paweł będzie również wydawał odstrzały w tym obwodzie. tel. 692 419 716
Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o zgłaszanie swoich indywidualnych
wyjść do kolegi Pawła.

„Darz Bór”

UWAGA (16.10.2014)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ przypomina, że do końca października 2014 roku
należy przekazać do łowczego Koła, kolegi Andrzeja Piwarskiego,
spreparowane parostki wraz z metryczkami w celu ich wyceny.
Parostki należy dostarczyć z opisem w formie pokazanej poniżej na zdjęciu

Kliknij w metryczkę i pobierz ją w programie MS WORD.

„Darz Bór”

UWAGA (13.10.2014)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że w dniu 18.10.2014 r. (sobota)
o godzinie 8.00 planowane są prace gospodarcze na naszej działce
(będziemy przykręcać sztachetki do ogrodzenia)
Wszystkich chętnych kolegów prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia
do kolegi Jędrusika.

Prosimy zabrać ze sobą wiertarki, wkrętarki i młotki.

„Darz Bór”

UWAGA (22.09.2014)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje, że w dniu 27.09.2014 r. (sobota)
o godzinie 8.00 planowane są prace gospodarcze na naszej działce.
Wszystkich chętnych kolegów prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia
do kolegi Jędrusika.

Prosimy zabrać gumowce, grabie, widły i siekiery.

„Darz Bór”

UWAGA (16.09.2014)
 

Informujemy, że Uchwałą nr 52/2014 Naczelnej Rady Łowieckiej
składka członkowska na PZŁ wraz z ubezpieczeniem na rok 2015 ustalona została w wysokości:
normalna - 355 zł (320zł składka + 35zł ubezpieczenie),
ulgowa - 195 zł (165zł składka + 35zł ubezpieczenie).

Opłatę składki wraz z ubezpieczeniem prosimy dokonywać zgodnie z §181 pkt 2 i 3 Statutu PZŁ
(składka ulgowa przysługuje uczącej się młodzieży do 25 roku życia oraz członkom
Zrzeszenia którzy ukończyli 70 rok życia do dnia 31.12.2014r.)
Skarbnik koła przekazuje zebrane składki do Zarządu Okręgowego według miejsca
zamieszkania członków i zobowiązany jest do sporządzenia imiennego wykazu
wszystkich członków koła wraz z adresami i okręgiem, w którym
zamieszkuje członek oraz wyszczególnieniem kto i jaką składkę opłacił.
Składki wpłacać na podane konta zgodnie z §181 pkt 5 Statutu PZŁ (31 grudnia 2014r.)

nr kont PZŁ:
PKO BP I o/Radom
44 1020 4317 0000 5302 0108 7873

GETIN BANK o/Radom
17 1560 0013 2354 3372 9000 0001

WPŁATY INDYWIDUALNE OD MACIERZYSTYCH CZŁONKÓW KÓŁ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Wpłaty w naszym kole przyjmuje skarbnik koła kol. Jan Jędrusik do dnia 30 grudnia 2014 roku.

„Darz Bór”

UWAGA (23.08.2014)
 

W związku z zerową frekwencją, w porozumieniu z Zarządem Koła Łowieckiego SOKÓŁ,
prowadzący polowanie inauguracyjne rozpoczynające sezon
polowań zbiorowych 2014/2015 dniu 24.08.2014r.
nie odbędzie się.

„Darz Bór”

UWAGA (01.08.2014)
 

W zakładce Harmonogram Polowań zamieszczono
aktualny wykaz polowań zbiorowych na sezon 2014/2015

„Darz Bór”

UWAGA (31.07.2014)
 

Zarząd Koła informuje,
że od dnia 01.08.2014 r. (piątek) do dnia 31.08.2014 r. (niedziela)
zgłoszenia wyjść indywidualnych do obwodu leśnego nr 559
przyjmuje kolega Paweł Barwicki.
Kolega Paweł będzie również wydawał odstrzały w tym obwodzie. tel. 692 419 716
Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o zgłaszanie swoich indywidualnych
wyjść do kolegi Pawła.

„Darz Bór”

UWAGA (19.05.2014)
 

W dniu 17.05.2014 roku na strzelnicy myśliwskiej w Piastowie
odbyły się Zawody Okręgowe Kół w strzelaniach myśliwskich.
Nasza drużyna w klasie powszechnej w składzie:
Piwarski Andrzej
Ćmiel Patryk
Barwicki Paweł
zajęła drużynowo 2 miejsce zdobywając 1032 pkt.

„Darz Bór”

UWAGA (12.03.2014)
 

Zarząd Koła informuje, że w związku z kończącym się sezonem łowieckim
i rozliczeniem rocznych planów łowieckich wstrzymuje polowania indywidualne
od dnia 12.03.2014 do dnia 31.03.2014 roku.

„Darz Bór”

UWAGA (03.03.2014)
3 NOWE WIADOMOŚCI
 

W dniu 25.03.2014 roku o godzinie 8.00 w siedzibie ZO PZŁ Radom pok. 21
odbędzie się ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków.
Z każdego Koła w którym było zaplanowane pozyskanie jeleni byków
ma się zgłosić przedstawiciel z wypełnionym arkuszem oceny (rubryki od 1 do 6)
i trofeami zaopatrzonymi w metryki. Koła, które planowały a nie pozyskały
byków prosimy o powiadomienie ZO.

W związku z powyższym Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ informuje,
że do dnia 15.03.2013 roku należy przekazać do łowczego Koła,
kolegi Andrzeja Piwarskiego, spreparowane trofea wraz z metryczkami
w celu ich wyceny.
Kliknij w metryczkę i pobierz ją w programie MS WORD.

„Darz Bór”

UWAGA (03.03.2014)
 

Obowiązkowy trening strzelecki dla naszego Koła zaplanowany został
na dzień 24.05.2014 (sobota) godz. 14:00-18.00.
Jednocześnie przypominamy, że przestrzeleniu podlega broń
o lufach gładkich i gwintowanych.

Zawody Okręgowe w strzelaniach myśliwskich odbędą się
w dniu 17.05.2014 roku (sobota) o godzinie 8.00.

Strzelnica w sezonie 2014 będzie czynna:
marzec i kwiecień - wtorek, czwartek od 11.00 do 16.00
1 maja do 14 sierpnia - wtorek, czwartek, piątek od 12.00 do 18.00
oraz sobota, niedziela od 9.00 do 18.00
16 sierpnia do 31 października - wtorek, czwartek, piątek, sobota - 10.00 - 17.00
W inne dni po uzgodnieniu telefonicznym z Kol. Dariuszem Mężykiem tel. 692 119 521

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (26.02.2014)
 

Zarząd Koła informuje,
że w dniu 8.03.2014 w obwodzie 559 odbędzie się inwentaryzacja
zwierzyny metodą pędzeń próbnych.
Zarząd Koła prosi kolegów myśliwych i stażystów o stawienie się
na zbiórce przy leśniczówce na Zadobrzu
u kol. łowczego Andrzeja Piwarskiego o godz. 7.30

Obecność obowiązkowa.

„Darz Bór”

UWAGA (21.01.2014)
 

W związku z pogorszeniem się warunków żerowych zwierzyny,
przypominam o wyjazdach na dokarmianie, szczególnie ptactwa łownego
w polnym obwodzie łowieckim nr 553.
Karma znajduje się u kol. Grzegorza Budzika w Rogolinie

„Darz Bór”
Podłowczy Koła
Tadeusz Żyłka

UWAGA (12.12.2013)
 

Zarząd Koła informuje,
że polowanie zbiorowe w obwodzie polnym 553, które ma odbyć się,
w dniu 15.12.2013 r. (niedziela) zostało odwołane.

„Darz Bór”

UWAGA (18.11.2013)
 

Zarząd Koła informuje,
że od dnia 20.11.2013 r. (środa) do dnia 25.11.2013 r. (poniedziałek)
zgłoszenia wyjść indywidualnych do obwodu leśnego nr 559
przyjmuje kolega Paweł Barwicki.
Kolega Paweł będzie również wydawał odstrzały w tym obwodzie. tel. 692 419 716
Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o zgłaszanie swoich indywidualnych
wyjść do kolegi Pawła.

„Darz Bór”

UWAGA (17.11.2013)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ Radom, działając na podstwie §56 pkt. 1
Statutu PZŁ, zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie członków
Koła Łowieckiego „SOKÓŁ” Radom, które odbędzie się
w dniu 01.12.2013 r. (niedziela) o godzinie 10.00 w Rajcu Poduchownym 91.

„Darz Bór”

UWAGA (16.10.2013)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ przypomina, że do końca października 2013 roku
należy przekazać do łowczego Koła, kolegi Andrzeja Piwarskiego,
spreparowane parostki wraz z metryczkami w celu ich wyceny.
Kliknij w metryczkę i pobierz ją w programie MS WORD.

„Darz Bór”

UWAGA (06.10.2013)
 

Informujemy, że w obwodzie leśnym 559 zostały postawione
nowe urządzenia łowieckie:
REJON DWORSKIE - nowa zwyżka i ambona
ZWYŻKA NR 4 - młodnik na skraju lasu
AMBONA NR 5 - miejsce po starej ambonie

REJON SICZKI - nowa zwyżka i ambona
ZWYŻKA NR 2 - skraj lasu przy dębach
AMBONA NR 3 - na polu za zwyżką nr 1.

Pełny wykaz urządzeń łowieckich w obwodzie leśnym 559
został podany poniżej 14.08.2013r.

„Darz Bór”

UWAGA (04.10.2013)
 

Zarząd Koła informuje,
że od dnia 04.10.2013 r. (piątek) do dnia 13.10.2013 r. (niedziela)
zgłoszenia wyjść indywidualnych do obwodu leśnego nr 559
przyjmuje kolega Paweł Barwicki.
Kolega Paweł będzie również wydawał odstrzały w tym obwodzie. tel. 692 419 716
Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o zgłaszanie swoich indywidualnych
wyjść do kolegi Pawła.

„Darz Bór”

UWAGA (30.09.2013)
 

Planowane prace do wykonania w obwodzie 553 do 15.10.2013r.

1. Wykonanie podsypu dla bażantów – 1 szt. – w okolicy Stara Wieś k/Młodyń Dolnych.
Wykonają: Andrzej Oleksy, Henryk Gilewski i stażysta Przemysław Saczywko.
- materiał w Rogolinie u kol. Pawła Zgiepa.

2. Budowa budek dla kuropatw – 6 szt. – prace w Mąkosach u kol. A. Lipskiego.
Wykonają: Andrzej Oleksy, Krzysztof Mazur, Marcin Mazur, Arkadiusz Żaczek.
- listwy udostępni kol. Andrzej Lipski a czcinę należy wyciąć nad Radomką.

3. Budowa zwyżki myśliwskiej – 1 szt. – Zameczek n/Radomką.
Wykonają: Andrzej Oleksy, Sylwester Kaczmarski, Mateusz Staniak,
Krzysztof Mazur, Piotr Siek, Ryszard Dzigman, Patryk Ćmiel.

4. Naprawa podsypu dla bażantów – k/Sewerynowa.
Wykonają: Tadeusz Żyłka i stażysta Paweł Kołsut.

5. Budowa paśnika – Zameczek k/Przytyka.
Wykonają: Tadeusz Żyłka, Paweł Zgiep i stażysta Paweł Kołsut.

6. Wykonanie lizawek dla saren – 5 szt. – las Zameczek, nad Radomką, las Sewerynów,
las Grabno, Las Studzienice.
Wykonają: Tadeusz Żyłka i stażysta Paweł Kołsut.

Uwaga: - szczegółowe miejsce postawienia urządzeń uzgodnić z Gospodarzem
łowiska kol. Jankiem Piaskiem.

Termin wykonania urządzeń do 15.10.2013r.
Wykonanie prac zgłosić Gospodarzowi lub Podłowczemu i sporządzić protokół.
Prosimy o zgłaszanie się do pozostałych prac do Podłowczego Koła.

Podłowczy koła T. Żyłka

„Darz Bór”

UWAGA (19.09.2013)
 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Radomiu informuje, że planuje zorganizowanie kursu
na zdobycie uprawnień selekcjonera zwierzyny płowej. Planowany termin kursu - październik 2013 r.
Warunkiem odbycia kursu jest akces minimum 30 myśliwych do zdobycia uprawnień.
Informujemy, że zgłoszenia imiennego myśliwych dokonują w Zarządzie Okręgowym PZŁ
zarządy kół łowieckich - w przypadku myśliwych stowarzyszonych.
Myśliwi niestowarzyszeni dokonują zgłoszenia osobiście.
W szkoleniu mogą uczestniczyć myśliwi z co najmniej trzyletnim stażem łowieckim,
którym do dnia 30 września 2013 r. upłynie ten okres.
Zapraszamy zainteresowanych kolegów myśliwych do uczestnictwa w kursie.

Wszystkich kolegów myśliwych chcących zdobyć uprawnienia selekcjonera zwierzyny
płowej prosimy o zgłaszanie się do sekretarza naszego koła kol. Pawła Barwickiego.

„Darz Bór”

UWAGA (19.09.2013)
 

Szanowni Koledzy nastąpiła zmiana Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 6 sierpnia 2013 r. poz. 889 zmieniająca rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r.
– Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.2) zarządza się,
co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie
szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. Nr 61,
poz. 548, z 2010 r. Nr 186, poz. 1250 oraz z 2011 r. Nr 257, poz. 1548)
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Używana do polowania broń myśliwska o lufach gwintowanych musi być przeznaczona
do strzelania amunicją myśliwską charakteryzującą się energią pocisku nie mniejszą
niż 1000 J w odległości 100 m od wylotu lufy.”;

2) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Polowanie na zające może odbywać się wyłącznie jako polowanie zbiorowe,
z uwzględnieniem § 35.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Środowiska: M. Korolec

„Darz Bór”

UWAGA (11.09.2013)
 

Informujemy, że Uchwałą nr 27 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 29 sierpnia 2013r.
składka członkowska na PZŁ wraz z ubezpieczeniem na rok 2014 ustalona została w wysokości:
normalna - 325 zł (290zł składka + 35zł ubezpieczenie),
ulgowa - 180 zł (145zł składka + 35zł ubezpieczenie).

Opłatę składki wraz z ubezpieczeniem prosimy dokonywać zgodnie z §181 pkt 2 i 3 Statutu PZŁ
(składka ulgowa przysługuje uczącej się młodzieży do 25 roku życia oraz członkom
Zrzeszenia którzy ukończyli 70 rok życia do dnia 31.12.2013r.)
Skarbnik koła przekazuje zebrane składki do Zarządu Okręgowego według miejsca
zamieszkania członków i zobowiązany jest do sporządzenia imiennego wykazu
wszystkich członków koła wraz z adresami i okręgiem w którym
zamieszkuje członek oraz wyszczególnieniem kto i jaką składkę opłacił.
Składki wpłacać na podane konta zgodnie z §181 pkt 5 Statutu PZŁ (31 grudnia 2013r.)

nr kont PZŁ:
PKO BP I o/Radom
44 1020 4317 0000 5302 0108 7873

GETIN BANK o/Radom
17 1560 0013 2354 3372 9000 0001

WPŁATY INDYWIDUALNE OD MACIERZYSTYCH CZŁONKÓW KÓŁ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Wpłaty w naszym kole przyjmuje skarbnik koła kol. Jan Jędrusik do dnia 30 grudnia 2013 roku.

„Darz Bór”

UWAGA (11.09.2013)
 

Informujemy, że w obwodzie leśnym 559 - REJON MYSIE GÓRKI została postawiona nowa
AMBONA NR 2 - skraj lasu lewa strona Słupickiej Drogi.

„Darz Bór”

UWAGA (14.08.2013)
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBWODU 559

Szanowni Koledzy
W trosce o bezpieczeństwo na polowaniach indywidualnych w Naszym Kole,
Zarząd Koła po przeprowadzonej inwentaryzacji urządzeń łowieckich przedstawia wykaz
sprawnych urządzeń łowieckich i prosi, aby od 01.09.2013r. zgłaszając swoje wyjście
w obwód na polowanie indywidualne podawali koledzy Rejon, Numer Ambony i stare nazewnictwo:

REJON MYSIE GÓRKI

AMBONA NR 1 - skraj lasu prawa strona Słupickiej Drogi
AMBONA NR 2 - skraj lasu lewa strona Słupickiej Drogi


REJON ZADOBRZE

AMBONA NR 1 - na środku łąki przy lasku między Zadobrze a Mokrym Wierchem
AMBONA NR 2 - Mokry Wierch - miejsce po ambonie Kol. Pyszczka
AMBONA NR 3 - przy gruszce w miedzy
ZWYŻKA NR 4 - skraj lasu pomiędzy amboną 3 a amboną 5
AMBONA NR 5 - działka
AMBONA NR 6 - Posada Zadobrze
AMBONA NR 7 - Ćwiartowa Kol. Piwarskiego
AMBONA NR 8 - Ćwiartowa Kol. Sosnowskiego

REJON STOKI

AMBONA NR 1 - metalowa
AMBONA NR 2 - drewniana

REJON MĄKOSY

AMBONA NR 1 - guruszka Kol. Jelonkiewicza
ZWYŻKA NR 3 - pole kukurydzy Pana Kamińskiego
ZWYŻKA NR 4 - pole Pana Kapusty

REJON JASTRZĘBIA

AMBONA NR 1 - Mała Łąka
AMBONA NR 2 - Duża Łąka
AMBONA NR 3 - Posada Jastrzębia
AMBONA NR 4 - Mamlice
AMBONA NR 5 - za rezerwatem

REJON KOSZCZOWA

ZWYŻKA NR 1 - droga nad kolejką, lewa strona, zrąb
ZWYŻKA NR 2 - droga nad kolejką, lewa strona, zrąb
ZWYŻKA NR 3 - Koszczowa, zrąb przy leśnej drodze do Dąbrowy Jastrzębskiej

REJON ŁĄKI KOZŁOWSKIE

AMBONA NR 1 - lewa strona drewniana
AMBONA NR 2 - metalowa
AMBONA NR 3 - drewniana, odkryta
AMBONA NR 4 - metalowa
AMBONA NR 5 - drewniana

REJON DWORSKIE

ZWYŻKA NR 1 - stara przeniesiona z drogi z Dąbrowy Kozłowskiej do Siczek
ZWYŻKA NR 2 - ogrodzona
ZWYŻKA NR 3 - zrąb przy drodze do kapliczki po prawej stronie na górce
ZWYŻKA NR 4 - młodnik na skraju lasu
AMBONA NR 5 - miejsce po starej ambonie

REJON SICZKI

ZWYŻKA NR 1 - na gruszce
ZWYŻKA NR 2 - skraj lasu przy dębach
AMBONA NR 3 - na polu za zwyżką nr 1

Informacja o nowych urządzeniach, które zostaną wybudowane będzie zamieszczona na stronie internetowej koła w zakładce aktualności.

„Darz Bór”

UWAGA (09.08.2013)
 

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci taty kol. Sławomira Sygockiego - członka Komisji Rewizyjnej.
Msza święta odbędzie się w dniu 11.08.2013 o godzinie 14.00 w kościele w Cecylówce.

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ oraz jego członkowie
składają najszczersze kondolencje.

„Darz Bór”

UWAGA (07.08.2013)
 

W zakładce Harmonogram Polowań zamieszczono
aktualny wykaz polowań zbiorowych na sezon 2013/2014

„Darz Bór”

UWAGA (01.08.2013)
 

Zarząd Koła informuje,
że od dnia 02.08.2013 r. (piątek) do dnia 18.08.2013 r. (niedziela))
zgłoszenia wyjść indywidualnych do obwodu leśnego nr 559
przyjmuje kolega Paweł Barwicki.
Kolega Paweł będzie również wydawał odstrzały w tym obwodzie. tel. 692 419 716
Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o zgłaszanie swoich indywidualnych
wyjść do kolegi Pawła.

„Darz Bór”

UWAGA (06.07.2013)
 

Kolega Sylwester Kaczmarski zaprasza Zarząd Koła i wszystkich kolegów myśliwych na swój ślub

ZAPROSZENIE

„Darz Bór”

UWAGA (21.06.2013)
3 NOWE WIADOMOŚCI
 

KOMUNIKAT ZG PZŁ
Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, nawiązując do pisma Komendanta
Głównego Policji dot. zakazu rejestrowania broni w kalibrze .223 Remington
i .222 Remington, informuje, że wystąpił do Ministerstwa Środowiska o zmianę
rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz
znakowania tusz w odniesieniu do możliwości użycia w/w kalibrów broni podczas
wykonywania polowania. Zmiana dotyczyć ma średnicy metrycznej kalibru z dotychczas
obowiązującego zapisu 5,6mm na 5,5mm.

Niniejszym informujemy, iż dotychczasowi posiadacze broni w kalibrze .223 Remington
oraz .222 Remington mają możliwość wykorzystania tej broni podczas zawodów
strzeleckich oraz treningów i szkolenia na strzelnicach. Wykluczone jest natomiast
używanie kalibrów .223 Remington oraz .222 Remington podczas wykonywania polowania.

Przewodniczący ZGPZŁ
dr Lech Bloch

„Darz Bór”

UWAGA (21.06.2013)
 

PZŁ Zarząd Okręgowy w Radomiu informuje,
że od dnia 27.05.2013 r. uległ zmianie jeden z naszych rachunków bankowych.
Wszelkie wpłaty prosimy kierować na dotychczasowy numer w PKO BP
44 1020 4317 0000 5302 0108 7873
lub nowy numer rachunku w GETIN Noble Bank
17 1560 0013 2354 3372 9000 0001

z poważaniem Jolanta Rosłanowska
Główny Księgowy ZOPZŁ w Radomiu

„Darz Bór”

UWAGA (21.06.2013)
 

Zarząd Koła łowieckiego „SOKÓŁ” Radom, informuje
o przeprowadzonej inwentaryzacji urządzeń łowieckich w obwodzie 553 i 559.
Poniżej podaję wykaz prac, jakie zostały zaplanowane przez Zarząd Koła na
sezon łowiecki 2013/2014r.

W obwodzie Nr 553:
1. Naprawa uszkodzonej zwyżki Rejon Mścichów-Śmietnisko.
2. Budowa zwyżki Rejon Mścichów.
3. Odbudowa zwyżki Rejon Łąka-Zameczek.
4. Budowa zwyżki Rejon Kaszewska Wola - las przy wierzbie energetycznej.
5. Budowa paśnika Rejon Przytyk - Zameczek.

W obwodzie Nr 559:
1. Budowa ambony Rejon Mysie Górki - lewa strona Słupickiej Drogi.
2. Budowa ambony Rejon Mysie Górki – prawa strona Słupickiej Drogi.
3. Budowa zwyżki Rejon Mysie Górki.
4. Budowa zwyżki Rejon Mysie Górki.
5. Odmalowanie metalowej ambony z zewnątrz, wykonanie nowej drabiny Rejon Stoki.
6. Wykonanie nowej drabiny do ambony drewnianej Rejon Stoki.
7. Budowa ambony przy linii energetycznej Rejon Mąkosy Stare.
8. Napraw zwyżki na polu kukurydzy p.Kamińskiego Rejon Mąkosy Stare.
9. Budowa ambony na polu kol. Lipskiego Rejon Mąkosy Stare.
10. Budowa ambony lub zwyżki Rejon Łąki Kozłowskie.
11. Przeniesienie zwyżki Rejon Dworskie.
12. Budowa zwyżki Rejon Siczki.
13. Budowa ambony Rejon Siczki.
14. Budowa zwyżki Rejon Nad Radomką.

Jeżeli są jakieś miejsca, w których widzieliby koledzy jakieś urządzenie łowieckie
prosimy o zgłoszenia propozycji do Zarządu Koła.

Zarząd prosi kolegów do zgłaszania się z informacją o chęci wykonania prac
z powyższej listy do kol. Łowczego Andrzeja Piwarskiego i kol. Podłowczego
Tadeusza Żyłki do dnia 31.07.2013r.
Kolegów, którzy nie czują się na siłach, bądź brak czasu nie pozwoli wykonać
powyższych prac prosi się o wpłatę kwoty 400 zł (Uchwała Zgromadzenia Koła)
do Skarbnika Koła Kol. Jana Jędrusika lub wpłatę na konto Koła z poinformowaniem
Kol. Skarbnika o tym fakcie do dnia 31.07.2013r.
Pozwoli to na zrealizowanie założonego planu.

Poniżej Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Radomiu
ul. Czachowskiego 21a
26-600 Radom
Nr konta 96 9147 0009 0000 0547 2000 0001

Z wykonanych prac prosi się kolegów o sporządzenie protokołu i dostarczenie do Zarządu Koła.

„Darz Bór”

UWAGA (28.05.2013)
 

Zarząd Koła informuje,
że od dnia 29.05.2013 r. (środa)
zgłoszenia wyjść indywidualnych do obwodu leśnego nr 559
przyjmuje kolega łowczy Andrzej Piwarski.
Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o zgłaszanie swoich indywidualnych
wyjść do kolegi łowczego Andrzeja Piwarskiego.

„Darz Bór”

UWAGA (15.04.2013)
 

Zarząd Koła informuje,
że od dnia 16.04.2013 r. (wtorek)
zgłoszenia wyjść indywidualnych do obwodu leśnego nr 559
przyjmuje kolega Paweł Barwicki.
Kolega Paweł będzie również wydawał odstrzały w tym obwodzie. tel. 692 419 716
Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o zgłaszanie swoich indywidualnych
wyjść do kolegi Pawła.

„Darz Bór”

UWAGA (14.04.2013)
 

Po obowiązkowym treningu strzeleckim naszego Koła,
który odbył się w dniu 14 kwietnia 2013 r. najlepsze wyniki z przestrzelania
broni osiągnęli:
Klasa Mistrzowska
1. Tadeusz Żyłka
2. Ryszard Dzigman
3. Wojciech Kwiatkowski

Klasa Powszechna
1. Andrzej Piwarski
2. Patryk Ćmiel
3. Paweł Barwicki, Mateusz Staniak oraz Sławomir Sygocki

Zarząd Koła wytypuje drużynę na Zawody Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego,
które odbędą się 15 czerwca 2013r. na strzelnicy myśliwskiej w Piastowie.

„Darz Bór”

UWAGA (10.03.2013)
 

Obowiązkowy trening strzelecki dla naszego Koła zaplanowany został na dzień 14.04.2013 (niedziela) godz. 14:00-18.00.
Jednocześnie przypominamy, że przestrzeleniu podlega broń o lufach gładkich
i gwintowanych.
Z kolegów, którzy podczas treningu osiągną najlepsze wyniki zostanie wytypowana drużyna na Zawody Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego.


Strzelnica w sezonie 2013 będzie czynna: marzec - wtorek, czwartek od 11.00 do 16.00
Od 1 kwietnia do 14 sierpnia - wtorek, czwartek, piątek od 12.00 do 18.00 sobota ,niedziela od 9.00 do 18.00
Od 16 sierpnia do 31 października - wtorek, czwartek, piątek, sobota - 10.00 - 17.00

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (31.01.2013)
 

Informujemy o możliwości zakupu galowego munduru myśliwskiego.
Koledzy, którzy zainteresowani są zakupem takiego munduru proszeni są o kontakt
z kolegą Pawłem Barwickim do dnia 20 lutego 2013r.
Orientacyjny koszt to około 600zł.


„Darz Bór”

UWAGA (23.01.2013)
 

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci taty kol. Włodzimierza Hajduka - Członka Komisji Rewizyjnej.


Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ oraz jego członkowie
składają najszczersze kondolencje.

„Darz Bór”

UWAGA (22.01.2013)
 

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci mamy kol. Andrzeja Piwarskiego - Łowczego.
Msza święta odbędzie się w dniu 24.01.2013 o godzinie 13.00 w kościele w Cecylówce.

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ oraz jego członkowie
składają najszczersze kondolencje.

„Darz Bór”

UWAGA (15.11.2012)
 

W związku z zaplanowaną imprezą sportową w dniu 1-2.12.2012r.
„Bieg na Orientację 2012” w Nadleśnictwie Radom obwód 559, oraz Kursu
Weterynaryjnego w dniu 30.11.2012r. i 01.12.2012r Zarząd Koła Łowieckiego
Sokół Radom zawiadamia o zmianie terminów i miejsc polowań
zbiorowych Naszego Koła.

Polowanie zbiorowe planowane w dniu 25.11.2012 w obwodzie 553 (Gmina Przytyk,
Radzanów, Stara Błotnica) zostało przeniesione do obwodu 559 (Gmina Jastrzębia,
Jedlnia Letnisko, Pionki) na dzień 25.11.2012r.
Prowadzący polowanie kol. Jędrusik Jan i Barwicki Paweł.

Polowanie zbiorowe planowane w dniu 01.12.2012r w obwodzie 559 (Gmina Jastrzębia,
Jedlnia Letnisko, Pionki) zostało przeniesione do obwodu 553 (Gmina Przytyk,
Radzanów, Stara Błotnica) na dzień 02.12.2012r.
Prowadzący polowanie kol. Żyłka Tadeusz i Saganowski Janusz.

„Darz Bór”

UWAGA (16.10.2012)
 

Zarząd Koła Łowieckiego SOKÓŁ przypomina, że do końca października 2012 roku
należy przekazać do łowczego Koła, kolegi Andrzeja Piwarskiego,
spreparowane parostki wraz z metryczkami w celu ich wyceny.

„Darz Bór”

UWAGA (03.10.2012)
 

Informujemy, że Uchwałą nr 27 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2012r.
składka członkowska na PZŁ na rok 2013 ustalona została w wysokości:
normalna - 315 zł, ulgowa - 174 zł.
Opłatę składki prosimy dokonywać zgodnie z §181 pkt 2 i 3 Statutu PZŁ
(składka ulgowa przysługuje uczącej się młodzieży do 25 roku życia oraz członkom
Zrzeszenia którzy ukończyli 70 rok życia do dnia 31.12.2012r.)
Skarbnik koła przekazuje zebrane składki do Zarządu Okręgowego według miejsca
zamieszkania członków i zobowiązany jest do sporządzenia imiennego wykazu
wszystkich członków koła wraz z adresami i okręgiem w którym
zamieszkuje członek oraz wyszczególnieniem kto i jaką składkę opłacił.
Składki wpłacać na podane konta zgodnie z §181 pkt 5 Statutu PZŁ (31 grudnia 2012r.)

nr kont PZŁ:
PKO BP I o/Radom
44 1020 4317 0000 5302 0108 7873

BISE S.A. o/Radom
94 1370 1154 0000 1701 4639 9100

WPŁATY INDYWIDUALNE OD MACIERZYSTYCH CZŁONKÓW KÓŁ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Wpłaty w naszym kole przyjmuje skarbnik koła kol. Jan Jędrusik do dnia 31 grudnia 2012 roku.

„Darz Bór”

UWAGA (09.09.2012)
 

Zarząd Koła przedstawia plan prac gospodarczych
w obwodzie łowieckim nr 553 na sezon 2012/2013
1. Wykonanie podsypów dla bażantów (Młodynie Górne i nad Radomką) - październik 2012
2. Budowa zwyżki myśliwskiej (Studzienice) - wrzesień 2012
3. Budowa ambony myśliwskiej (Las Bugaj) - maj 2013
4. Budowa zwyżki myśliwskiej (Las k/Dąbrówki) - wrzesień 2012
5. Budowa paśnika (Las Kolonia Kadłubska Wola) - wrzesień 2012
6. Wykonanie 10 nowych budek dla kuropatw (zniszeczeniu uległo 10 budek, zostało tylko 40) - październik 2012
7. Inwentaryzacja zwierzyny: metodą pędzeń - jesień 2012, metodą inwentaryzacji - wiosna 2013
Szczegóły dot. prac uzgadniać z Podłowczym lub Gospodarzem łowiska.
Z prac należy sporządzić protokół i przekazać Podłowczemu.
Przy zwyżkach i ambonach od 01.10.2012r będą robione nęciska dla lisów
Podłowczy Koła Tadeusz Żyłka

„Darz Bór”

UWAGA (01.08.2012)
 

Zarząd Koła informuje,
że od dnia 04.08.2012 r. (sobota) do dnia 20.08.2012 r. (poniedziałek) włącznie
zgłoszenia wyjść indywidualnych do obwodu leśnego nr 559
przyjmuje kolega Paweł Barwicki
tel. 692 419 716
Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o zgłaszanie swoich indywidualnych
wyjść do kolegi Pawła.

„Darz Bór”

UWAGA (26.07.2012)
 

Zarząd Koła zaplanował na miesiąc wrzesień budowę urządzeń łowieckich.
Łąki Kozłowskie - Dwie ambony i jedna zwyżka
Pola Siczki - Jedna ambona
Mysie Górki - Dwie zwyżki

Wszystkich chętnych kolegów myśliwych i stażystów do wykonania
w/w prac prosimy zgłaszać telefonicznie do kolegi sekretarza
do dnia 18.08.2012r

Jednocześnie informujemy, że dostępny jest
nowy harmonogram polowań w dziale Harmonogram Polowań.

„Darz Bór”

UWAGA (05.06.2012)
 

Zarząd Koła informuje,
że od dnia 05.06.2012 r. (wtorek) do dnia 10.06.2012 r. (niedziela) włącznie
zgłoszenia wyjść indywidualnych do obwodu leśnego nr 559
przyjmuje kolega Paweł Barwicki
tel. 692 419 716
Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o zgłaszanie swoich indywidualnych
wyjść do kolegi Pawła.

„Darz Bór”

UWAGA (10.05.2012)
 

Zarząd Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" informuje, że
Walne Zgromadzenie (sprawozdawcze) Członków Koła odbędzie się
w dniu 27 maja 2012 r. o godzinie 9.00 w Rajcu Poduchownym 91.
Termin zapasowy ustalono na 10 czerwca 2012 r. o godzinie 9.00
w tym samym miejscu.

W związku z zaplanowanym szkoleniem oraz zapoznaniem się ze zmianami
w Regulaminie Polowań obecność Kolegów Myśliwych i Stażystów Koła obowiązkowa.
Brak udziału w Walnym Zgromadzeniu może skutkować odmową przy wydawaniu
upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych.

„Darz Bór”

 

UWAGA (24.03.2012)
 

Obowiązkowy trening strzelecki dla naszego Koła zaplanowany został na dzień 15.04.2012 (niedziela) godz. 14:00-18.00.
Jednocześnie przypominamy, że przestrzeleniu podlega broń o lufach gładkich
i gwintowanych.
Z kolegów, którzy podczas treningu osiągną najlepsze wyniki zostanie wytypowana drużyna na Zawody Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego.

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (14.02.2012)
 

Zarząd Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" z przykrością informuje
o śmierci długoletniego członka naszego Koła
kolegi Zbigniewa Przedwojewskiego
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 16.02.2012 r. o godzinie 14.00
w miejscowości Kobyłka pod Warszawą.

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (31.01.2012)
 

Zarząd Koła informuje, że w obwodzie polnym nr 553
zostały zrobione cztery nęciska na lisy w miejscach:

1. Ambona przy lesie Maksymilianów.
2. Zwyżka myśliwska od strony śmietniska.
3. Zwyżka myśliwska przy lesie Grabno od strony Maksymilianowa.
4. Zwyżka myśliwska w lesie Wyręba k/ Kadłubskiej Woli.

Zachęcam myśliwych do wyjazdów i polowań na lisy.

Podłowczy Koła
Tadeusz Żyłka


                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (17.01.2012)
 

Zarząd Koła informuje, że w dniu 21.01.2012r (sobota) w obwodzie łowieckim nr 553
odbędzie się dokarmianie zwierzyny.
Zbiórka o godz. 9.00 we wsi Rogolin (jak przed polowaniem zbiorowym).
Szczegóły u Podłowczego Koła lub Gospodarza Łowiska.


                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (03.01.2012)
 

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne polowanie zbiorowe, które ma odbyć się w dniu 08.01.2012, zostało odwołane.
Odbędzie się ono w innym terminie ustalonym przez Zarząd Koła, o czym poinformujemy kolegów myśliwych.


                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (16.11.2011)
 

Zarząd Koła informuje, że w dniu 18.11.2011r. zaplanowe jest rozstawianie
budek podsypowych w obowdzie 559 (nad Radomką).

Zbiórka o godzinie 7.30 u kolegi Sławka Sygockiego.

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (29.10.2011)
 

Zarząd Koła informuje, że w dniu 05.11.2011r. zaplanowany jest zbiór kukurydzy .

Zbiórka o godzinie 8.00-9.00 u Prezesa Koła na Mąkosach.

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (01.10.2011)
 

W związku z dewastacją urządzeń łowieckich w obwodzie leśnym 559 (łąki Kozłowskie)
Zarząd Koła informuje, że w dniu 08.10.2011 (sobota) będą wykonywane
prace gospodarcze związane z ich odbudową.
Wszystkich chętnych do pomocy przy odbudowie prosimy o kontakt telefoniczny
z Łowczym Koła kolegą Andrzejem Piwarskim.


Informujemy, że Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej składka członkowska na PZŁ na rok 2012 ustalona została w wysokości:
normalna - 300 zł, ulgowa - 165 zł.
Opłatę składki prosimy dokonywać zgodnie z §181 pkt 2 i 3 Statutu PZŁ.
Skarbnik koła przekazuje zebrane składki do Zarządu Okręgowego według miejsca zamieszkania członków i zobowiązany jest do sporządzenia imiennego wykazu wszystkich członków koła wraz z adresami i okręgiem w którym zamieszkuje członek oraz wyszczególnieniem kto i jaką składkę opłacił.

WPŁATY INDYWIDUALNE OD MACIERZYSTYCH CZŁONKÓW KÓŁ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Wpłaty w naszym kole przyjmuje skarbnik koła kol. Jan Jędrusik do dnia 31 grudnia 2011 roku.

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (26.08.2011)
 

Zarząd Koła informuje, że w dniu 19.08.2011 na terenie obwodu łowieckiego nr 553
zostały zasiedlone bażanty w ilości 150 szt. w trzech miejscach:
1. Studzienice
2. Sewerynów
3. Kadłubska Wola

W tych miejscach zostały też wykonane podsypy do dokarmiania.
Ponieważ należy w tych miejscach nasilić ochronę łowiska
został opracowany harmonogram wyjazdów.
Zarząd zobowiązuje myśliwych wyznaczonych w poniższym harmonogramie
do wywiązania się ze zlecenia.
Wyjazdy zgłaszamy do kolegi Jana Piaska.

HARMONOGRAM WYJAZDÓW NA OCHRONĘ ŁOWISKA NR 553.

20.08.2011 sobota - T. Żyłka, K. Mazur
21.08.2011 niedziela - J. Piasek, G. Budzik
22.08.2011 poniedziałek - H. Gilewski, Zb. Frąk
23.08.2011 wtorek - R. Kuropieska, R. Dzigman
24.08.2011 środa - J. Jędrusik, J. Garbarczyk
25.08.2011 czwartek - S. Kaczmarski, R. Naumowicz
26.08.2011 piątek - W. Olszewski, P. Zgiep
27.08.2011 sobota - K. Zarębski, J. Zając
28.08.2011 niedziela - T. Żyłka, H. Gilewski
29.08.2011 poniedziałek - W. Boryczka, J. Połeć
30.08.2011 wtorek - P. Ćmiel, R. Kołtunowicz

                                                                                                            „Darz Bór”

UWAGA (19.08.2011)
 

Zarząd Koła informuje, że inauguracja sezonu łowieckiego 2011/2012
odbędzie się dnia 20 sierpnia 2011 o godzinie 16.00 nad Radomką.
Prowadzący polowanie inauguracyjne - Prezes Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" Kazimierz Kwiatkowski.

W dziale Harmonogram Polowań umieszczono aktualny wykaz polowań w sezonie 2011/2012

                                                                                                            „Darz Bór”

 

 

 

Aktualizacja strony 03-03-2020