STRONA GŁÓWNA

HISTORIA KOŁA

NASZE OBWODY

ZARZĄD KOŁA

CZŁONKOWIE KOŁA

HARMONOGRAM POLOWAŃ

AKTUALNOŚCI

ALBUM MYŚLIWSKI

LINKI

KONTAKT

KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW

DOKUMENTY DLA CZŁONKÓW KOŁA

HARMONOGRAM POLOWAŃ ZBIOROWYCH I WYJAZDÓW OCHRONNYCH
W OBWODACH 553 I 559
KOŁA ŁOWIECKIEGO "SOKÓŁ" W RADOMIU
W SEZONIE ŁOWIECKIM 2019/2020

 

1. Zarząd dopuszcza możliwość zmiany miejsca polowania lub jego odwołanie z uwagi na panujące warunki atmosferyczne lub inne ważne przyczyny dotyczące bezpośrednio gospodarki łowieckiej lub interesów Koła.

2. Zarząd dopuszcza możliwość zapraszania gości na polowania zbiorowe po uprzednim uzyskaniu zgody (nie dotyczy polowań zbiorowych na zające w obwodzie 553 i 559). Termin zgłaszania gości ustalono na 3 dni przed wyznaczoną datą polowania.

3. Polowania indywidualne na kaczki mogą się odbywać w każdy dzień tygodnia z wyjątkiem poniedziałków. Na polowaniach tych zgodnie z regulaminem wykonywania polowań obowiązuje obecność psa rasy myśliwskiej (dot. zarówno polowania zbiorowego jak polowań indywidualnych).

4. Kolegom, którzy nie posiadają aktualnego zaświadczenia o przestrzelaniu broni, zabrania się przebywania w łowisku z bronią. Warunkiem uczestnictwa w polowaniach jest również posiadanie ważnej legitymacji PZŁ oraz pozwolenia na broń, a także na bieżąco regulowane składki członkowskie.

5. Zobowiązuje się Kolegów myśliwych, na co najmniej 3 dni przed polowaniem zbiorowym powiadomić prowadzącego polowanie o swoim uczestnictwie w polowaniu. Niezastosowanie się do powyższego obowiązku może skutkować niedopuszczeniem do uczestnictwa w polowaniu.

6. Oprócz dni wymienionych w harmonogramie polowań, Zarząd Koła może organizować w pozostałe soboty, niedziele oraz dni wolne od pracy dodatkowe polownia na lisy i zwierzyną grubą. Informacje na ten temat będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Koła.

7. Informuję kolegów, że zgodnie z uchwałą WZ zezwolenie do indywidualnego wykonywania polowań na ptactwo można uzyskać po uprzednim dokonaniu wpłaty na tzw. "strzałowe" u kol. Krzysztofa Mazura. Wpisu dokonuje łowczy na podstawie dowodu wpłaty (nie dotyczy polowań zbiorowych).

8. Informuję kolegów, że zgodnie z uchwałą WZ Koledzy myśliwi biorący udział w polowaniu zbiorowym partycypują w kosztach poniesionych na nagankę w wysokości 50% wypłaconej naganiaczom sumy.

9. Gatunek zwierzyny przewidzianej w harmonogramie polowań może ulec zmianie, co jest uzależnione stopniem wykonania planu pozyskania.

Lp

Data

Nr Obw.

Rodzaj zwierzyny

Teren polowania

Miejsce zbiórki

Prowadzący

1

12.10.2019

553

kaczka, grzywacz, lis, bażant

rejony 1-14
wybrane tereny

Bukówno betoniarnia
7.30

Kol.
Jasik K.
Kol.
Zarębski K.

2

10.11.2019
HUBERTUS

559

sarna koza, koźlak, dzik, lis, jeleń łania, cielak, kuna

rejony: Mysie Górki, Siczki, Jastrzębia, Łąki Kozłowskie, Mamlice, Stoki, Zadobrze

Stoki działka Koła
7.00

Kol.
Hajduk Wł.
Kol.
Piwarski A.

3

17.11.2019

559

sarna koza, koźlak, dzik, lis, jeleń łania, cielak, kuna

rejony: Mysie Górki, Siczki, Jastrzębia, Łąki Kozłowskie, Mamlice, Stoki, Zadobrze

Stoki działka Koła
7.00

Kol.
Staniak G.
Kol.
Staniak M.

4

23.11.2019

559

sarna koza, koźlak, dzik, lis, zając, jeleń łania, cielak, kuna

rejony: Mysie Górki, Siczki, Jastrzębia, Łąki Kozłowskie, Mamlice, Stoki, Zadobrze

Stoki działka Koła
7.00

Kol.
Sułek R.
Kol.
Jelonkiewicz P.

5

01.12.2019

553

Sarna koza, koźlak, dzik, lis, zając, kaczka, bażant

rejony 1-14 wybrane tereny

Maksymilianów
7.30

Kol.
Żyłka Tadeusz
Kol.
Mazur K.

6

08.12.2019

559

Sarna koza, koźlak, dzik, lis, zając, kaczka

Radomka

Dąbrowa Jastrzębska - masarnia Sygocki Sł.
7.00

Kol.
Mazur K.
Kol.
Mazur P.

7

15.12.2019

553

Sarna koza, koźlak, dzik, lis, zając, kaczka, bażant

rejony 1-14 wybrane tereny

Bukówno betoniarnia
7.30

Kol.
Piasek J.
Kol.
Zgiep P.

8

22.12.2019 Wigilijne

559

Sarna koza, koźlak, dzik, lis, jeleń łania, cielak

Rejony: Mysie Górki, Siczki, Jastrzębia, Łąki Kozłowskie, Mamlice, Stoki, Zadobrze

Stoki działka Koła
7.00

Kol.
Hajduk Wł.
Kol.
Piwarski A.

9

04.01.2020 Noworoczne

559

Sarna koza, koźlak, dzik, lis, jeleń łania, cielak

Rejony: Mysie Górki, Siczki, Jastrzębia, Łąki Kozłowskie, Mamlice, Stoki, Zadobrze

Stoki działka Koła
7.00

Kol.
Hajduk Wł.
Kol.
Piwarski A.

10

12.01.2020

559

Sarna koza, koźlak, dzik, lis, jeleń łania, cielak

Rejony: Mysie Górki, Siczki, Jastrzębia, Łąki Kozłowskie, Mamlice, Stoki, Zadobrze

Stoki- działka Koła
7.00

kol.
Sułek R.
Kol.
Jelonkiewicz P.